Community Abonneren
×

Friese gemeenten en zorgverzekeraar regelen inzet POH-GGZ Jeugd

Eén Kader POH-GGZ Jeugd voor heel Friesland – meer kennis en kruisbestuiving en geen gedoe over geld

Er is veel veranderd, sinds 1 januari 2015 wordt jeugdzorg gefinancierd vanuit de Jeugdwet, in plaats van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat heeft positieve gevolgen. Zo zijn gemeenten en de eerstelijnszorg dichter bij elkaar komen te staan. Maar het leverde ook veel onzekerheden en extra werk op. In Friesland is een succesvol traject gestart om te voorkomen dat elke gemeente het anders aanpakt. Onlangs is daar het Kader POH-GGZ Jeugd opgesteld.

“Er zijn veel partijen betrokken bij de psychische zorg voor kinderen en jongeren. En die hebben allemaal hetzelfde doel: een goede GGZ voor de jeugd”, zegt Bart Maats, huisarts in Gorredijk en voorzitter van de Friese Huisartsen Vereniging (FHV). “Voor de patiënt maakt het niet uit waar de hulp vandaan komt, maar achter de schermen moet het goed geregeld zijn.” Het initiatief voor een Kader POH-GGZ Jeugd is genomen door de financiers: de gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar, vertelt Bert Deuling. Hij is senior beleidsadviseur jeugd bij de gemeente Leeuwarden en voorzitter van de werkgroep jeugd van Programma Sociaal Medische 1e lijn (SM1). In die werkgroep werkte hij samen met vertegenwoordigers van de gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgbelang Fryslân. Los daarvan werkte ROS Friesland in de zomer van 2015 samen met partijen aan de verheldering van de spraakverwarring die was ontstaan rondom een praktijkondersteuner jeugd. Jenneke Netjes, adviseur bij ROS Friesland, inventariseerde de wensen van de huisartsen, de gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar.

Gezamenlijk tegen versnippering

De initiatieven van SM1 en ROS Friesland gingen een gezamenlijk traject aan. Dat mondde uit in drie werksessies waarin de structuur voor een POH-GGZ Jeugd stap voor stap vorm kreeg. “De huisartsen willen zo weinig mogelijk met de financiering te maken hebben”, zegt Bart Maats. “Regel het allemaal zoveel mogelijk achter de schermen. Als het allemaal heel versnipperd raakt, dan weegt dat niet op tegen de meerwaarde en verliezen huisartsen de motivatie om mee te doen.” Een groot winstpunt was dat in Friesland alle gemeenten gezamenlijk wilden optrekken. Want in zestig procent van de huisartsenpraktijken staan patiënten uit meerdere gemeenten ingeschreven, blijkt uit onderzoek van ROS Friesland.

Financiering

De gemeenten, huisartsen en De Friesland Zorgverzekeraar hebben een heldere structuur opgebouwd voor de financiering. Die bestaat uit de basisoptie POH-GGZ en vier plusopties die gemeenten straks – in samenspraak met de huisartsen – kunnen contracteren.

De huisartsenpraktijken hebben nog wel extra administratieve lasten aan de inzet van een POH-GGZ Jeugd, vertelt Bart Maats. Ze moeten nu declareren naar twee adressen: verzekeraar en gemeente. Toch is hij blij met het nieuwe Kader. Jenneke Netjes: “Het Kader POH-GGZ Jeugd maakt het een stuk overzichtelijker en biedt tegelijkertijd voldoende ruimte voor maatwerk, zonder gedoe over geld.”

Auteur: Leendert Douma

Download het volledige artikel hier: