Community Abonneren
×

Meer handen en voeten voor Positieve Gezondheid

Realiseren MachteldHuber en Carlverheijen dit jaar een trendbreuk met het concept Positieve Gezondheid

2016 was zonder meer het jaar van de Positieve Gezondheid. Machteld Huber zag het gedachtengoed van haar Institute for Positive Health (IPH) uitgroeien tot een serieuze beweging, die breder naar het begrip gezondheid kijkt. Hoe nu verder? Carl Verheijen, oud-schaatskampioen en voormalig directeur van twee gezondheidscentra in Nijkerk, start bij IPH als operationeel directeur. “Om Positieve Gezondheid goed te faciliteren, is een trendbreuk nodig in ons zorgsysteem: minder productieprikkels en meer geld naar leefstijl en ziektepreventie.”

Er is bijna geen gezondheidsinstelling waar Positieve Gezondheid het afgelopen jaar niet ter tafel kwam. Vanuit het IPH inspireert Huber zorginstellingen om gezondheid ruimer te gaan interpreteren, omdat ze dan beter aansluiten op de behoeften van mensen.

Blijvertje?

Huber werd gekozen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid van 2015. Onder meer omdat haar positieve definitie van gezondheid goed aansluit bij de ontwikkeling naar meer zelfregie en zelfredzaamheid om zorgkosten in de hand te houden. Intussen rijst onder sceptici de vraag: is Positieve Gezondheid echt een blijvertje of de zoveelste gezondheidshype die binnen no time weer overwaait?

In keiharde cijfers laat de impact van positieve gezondheid zich nog niet vertalen, blikt Huber terug. “Tot  voor kort waren het mijn secretaresse en ik en enkele zzp-ers; we komen net uit de start-up fase.” Maar om toch een idee te geven: in 2016 geven Huber en haar team 160 lezingen bij allerlei instellingen door het hele land. Samen met het kenniscentrum Vilans verzorgde haar IPH pilot-trainingen voor zestien zorgteams in acht langdurige zorginstellingen. Een hoogtepunt vindt Huber de samenwerking met de provincie Limburg, die de eerste Positief Gezonde provincie van Nederland wil worden. In diverse proeftuinen wordt de verbinding gelegd tussen het sociaal domein en de zorg.

Geen hype

Volgens Huber zijn het allemaal signalen waaruit blijkt dat Positieve Gezondheid geen hype is, maar een serieuze beweging waarbij veel zorgmedewerkers aansluiten. “Het is wel belangrijk om Positieve Gezondheid komende jaren op een goede manier te gaan faciliteren.” Een van de redenen waarom ze Carl Verheijen aantrok als zakelijk en financieel brein. Verheijen: “Mijn taak bij IPH is om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid mede handen en voeten te geven. Gezondheidsorganisaties hebben behoefte aan inspiratie, onderwijs, onderzoek en (digitale) instrumenten. Daar gaan we de komende tijd aan werken.” Een belangrijke taak voor Verheijen wordt het doorbreken van financiële belemmeringen die het werken vanuit Positieve Gezondheid nu nog vaak in de weg staan.

Auteur: Ingrid Beckers

Download het volledige artikel hier: