Community Abonneren
×

Transmurale winst in de regio

Regiospiegel VektisNieuws brengt inhoudelijke focus op regionale agenda

Iedere huisarts beschikt over de praktijkspiegel van Vektis. Bij wijze van pilot heeft Vektis een regiospiegel ontwikkeld, waarbij alle kosten in een regio worden afgezet tegen de verwachte kosten. Dit leverde voor de ZIO-regio voor het eerst een overzicht van alle kosten en verrassende inzichten op.

Al jarenlang houdt de verzekeraar de ZIO-regio voor dat deze duur is, gekoppeld aan een dringend verzoek om de kosten naar beneden te brengen. De regiospiegel van Vektis werpt een iets ander licht op die zaak. Deze laat zien dat de huisartsenkosten weliswaar hoger zijn dan verwacht (€ 22,- per ingeschreven patiënt), maar dat de ziekenhuiskosten flink lager uitvallen dan verwacht (€ 127,- per patiënt). Per saldo dus een besparing van € 105,- per inwoner en in totaal 17,8 mille per jaar voor de regio.

De extra kosten van de huisarts komen voornamelijk voort uit verrichtingen die specialistische zorg substitueren. Behalve bij chirurgie, zijn de besparingen aan de kant van het ziekenhuis gerealiseerd bij cardiologie, longziekten en interne geneeskunde. Gebieden die één op één aan de ketens gerelateerd zijn. Overigens komen de totale kosten in de regio nagenoeg overeen met de verwachte kosten.

Lessen

Wat valt hieruit te leren? Bovenal dat het bijzonder informatief is om zo’n regionaal Vektis-overzicht te hebben. Het brengt inhoudelijke focus op de regionale agenda.

Het leert ook dat cijfers per domein (alleen huisartsenzorg of alleen ziekenhuiszorg) slechts een deel van het verhaal vertellen. Juist de samenhang laat zien wat het financieel resultaat is op de keten. Het kader eerstelijnszorg is op ongeveer 3,5 miljard vastgesteld. Aangezien de ZIO-regio 1/100 van Nederland is, komt dit neer op 35 miljoen voor de regio. Hierop wordt bijna 18 miljoen aan transmurale besparingen gerealiseerd, waarbij de substitutie sterk samenhangt met de zorgketens. Hebben we dan nog steeds debat over de waarde van ketenzorg?

Hopelijk kan Vektis deze cijfers landelijk ter beschikking gaan stellen, zodat we weten waar we het over moeten hebben in de eerste lijn!

Auteur: Guy Schulpen (ZIO)

Download het volledige artikel hier: