Community Abonneren
×

“Binnen een virtueel verzorgingshuis is het contact intensiever”

Virtueel verzorgingshuis voor kwetsbare ouderen: een bijzonder en succesvol burgerinitiatief in Nederweert Promedico

De groep kwetsbare ouderen wordt steeds groter en er is meer aandacht en budget voor de zorg aan en begeleiding van deze groep. Tegelijkertijd verbrokkelen traditionele structuren. Dat kan worden opgevangen door digitaal aangestuurde netwerkzorg, mits die goed is georganiseerd én daadwerkelijk aansluiting heeft op systemen van professionals. Kernpunten daarin zijn goede beveiliging van gegevens en efficiënte communicatie met andere zorgsystemen. Dat blijkt uit een bijzonder project voor kwetsbare ouderen in Zuidoost-Brabant.

Ouderenzorg gaat niet meer alleen over het voorkomen, genezen of behandelen van aandoeningen. Het draait vooral om zo gezond en gelukkig mogelijk leven. Vroeger gebeurde dat in een verzorgingshuis. Tegenwoordig wil men zo lang mogelijk thuis blijven wonen en dat wordt ook van overheidswege gestimuleerd. Hierdoor worden veel verzorgingshuizen uitgekleed of zelfs gesloopt. Dat laatste gebeurde ook met het Sint Jozefshuis in Nederweert. En dat is jammer, zo redeneerde oud-huisarts Thieu Heijltjes. Want een traditioneel verzorgingshuis kent een managementlaag die toeziet op welzijn en welbevinden en nauw samenwerkt met huisartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk en sociaal werk. Signalen worden opgevangen en gecommuniceerd op het moment dat dat nodig is. Dat kan toch niet verdwijnen? Zijn oplossing was: het Sint Jozefshuis nabootsen, maar dan virtueel. Het virtuele verzorgingshuis is opgezet in 2014 door burgerinitiatief Stichting Coördinatie Zorg en Welzijn (SCZW) samen met de Cliëntenvereniging Virtueel Zorghuis (CVZ).

Pilot

Het doel van het zorgplatform was om oudere, mantelzorger, professional en vrijwilliger beter te laten samenwerken. Belangrijk was dat ouderen en/of mantelzorgers inzicht krijgen in hun eigen zorgdossier, net als alle partijen die deelnemen in het zorgproces. Het initiatief bleek goed te werken. Maar technisch gezien was er een uitdaging. Er was verbinding nodig met de huisartsenpraktijken van Zorggroep PoZoB. Daar is met hulp van Care2U een oplossing voor gevonden. Sinds oktober loopt er een pilot waarin het individueel zorgplan (IZP) via MijnGezondheidsPlatform (MGP) wordt gedeeld met oudere/mantelzorger, wijkverpleegkundige, zorgtrajectbegeleider dementie en praktijkondersteuner ouderenzorg, legt huisarts en stafarts kwetsbare ouderen Cora van der Velden uit. “Er loopt nu een pilot bij twee praktijken in Maarheeze. Daar doen zo’n veertig a vijftig ouderen of mantelzorgers aan mee. Na de zomer gaan we het uitbreiden naar zeven praktijken in heel Cranendonck.” Het past helemaal binnen het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen dat de zorggroep heeft opgezet, aldus Van der Velden.

Auteur: Leendert Douma

Download het volledige artikel hier: