Community Abonneren
×

ICT-bouwstenen voor nieuwe patiëntenzorg geplaatst

De ICT-bouwstenen voor nieuwe patiëntenzorg en regionalisering van het zorglandschap zijn geplaatst Promedico

De Stichting Automatisering Huisartsen (SAH) bezint zich op een naamsverandering. “De oude naam sluit niet meer aan op ons werkgebied”, zegt voorzitter Maarten Vermeulen. “Wij zijn er niet specifiek voor huisartsen, maar voor iedereen die werkzaam is in de zorg. We streven naar geïntegreerde ICT voor de hele zorg, zowel de eerste lijn als de tweede lijn.” De naamsverandering is exemplarisch voor het veranderende zorglandschap. Er is een ontwikkeling naar regionale, geïntegreerde zorgnetwerken. Die staat of valt met open communicatie binnen een landelijke infrastructuur. De eerste concrete stappen worden nu genomen.

Pita van Arkel is directeur van Promedico. Michiel Boerkamp is directeur van Care2U, sinds 2015 onderdeel van de Promedico Groep. De aandelen van Promedico zijn voor honderd procent in handen van de SAH. “Omdat we een stichting zijn, hebben we geen winstoogmerk. Al het geld dat wij genereren steken we weer in ontwikkeling van state-of-the-art zorgtoepassingen”, verduidelijkt Maarten Vermeulen. “We zijn dus ‘van’ en ‘voor’ de zorg, met als belangrijkste doel het bedienen van de patiënt of cliënt.” Vanuit die basis heeft Promedico een strategie ontwikkeld om antwoord te bieden op de veranderingen en pijnpunten in het hedendaagse zorglandschap, vertelt Pita van Arkel. De kern van die strategie is: open samenwerken op regionaal niveau.

Alles komt samen

“Geïntegreerde zorg is geen stip op de horizon”, zegt Pita van Arkel. “De eerste oplossingen worden al opgeleverd.” Zij doelt bijvoorbeeld op de communicatie tussen huisartsenpraktijk (HIS) en apotheek (AIS), die wordt voorzien door Promedico-ASP en Apro. En een ‘KIS in HIS’ oplossing die communicatieproblemen bij ketenintegratie aanpakt. De derde component is zelfzorg. Promedico integreert MijnGezondheidsplatform (MGP) voor patiënten en bouwt de mogelijkheden van het portaal verder uit.

“Dit zijn de eerste bouwstenen, waarmee de basis staat”, vervolgt Van Arkel. Van daaruit kan verder worden gewerkt aan de regionalisering van het zorglandschap. “De markt is in beweging. Zorggroepbesturen zien de toegevoegde waarde van regionale samenwerking, én de shared savings.”

“Vroeger was je als huisarts autonoom, tegenwoordig is zorg iets dat je met elkaar doet”, vat Maarten Vermeulen samen. Maar besturen willen dat vanuit een eigen ICT-keuze doen en dat betekent dat systemen het moeten toestaan. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een landelijke infrastructuur. Daarom hebben Promedico en Care2U het initiatief genomen voor het realiseren van centrale voorzieningen. Een organisch, open systeem waarbij alle leveranciers samen verantwoordelijk zijn voor gemeenschappelijke tussenliggende componenten die de verschillende informatiesystemen van de verschillende zorgverleners met elkaar verbinden.

Auteur: Leendert Douma

Download het volledige artikel hier: