Komt een verwarde patiënt bij de huisartsenpost…

Lange wachttijden, weinig overleg, gebrek aan begrip voor elkaars werk: er valt veel te verbeteren in de samenwerking tussen Huisartsenposten (HAP’s) en de acute ggz. De Handreiking Samenwerking HAP en acute ggz, die sinds begin dit jaar beschikbaar is, heeft als doel dit te realiseren.

Lange wachttijden, weinig overleg, gebrek aan begrip voor elkaars werk: er valt veel te verbeteren in de samenwerking tussen Huisartsenposten (HAP’s) en de acute ggz. De Handreiking Samenwerking HAP en acute ggz, die sinds begin dit jaar beschikbaar is, heeft als doel dit te realiseren.

Betere ggz-hulpverlening buiten kantoortijden, en betere samenwerking tussen huisartsenposten en acute psychiatrie. Dat is dé inzet van de Handreiking Samenwerking HAP en acute ggz die sinds begin 2019 beschikbaar is. De Handreiking is een initiatief van InEen, en kwam tot stand in samenwerking met GGZ Nederland en WijzijnMIND, de belangenorganisatie voor mensen met psychische en psychiatrische klachten.

Meer begrip
“De Handreiking is een tool voor HAP’s, huisartsen en crisisdiensten die streven naar betere samenwerking en meer begrip voor elkaars werk,” legt Astrid Scholl uit, programmamanager Acute zorg bij InEen. “Zeker in tijden van drukte hebben zowel huisartsen als crisisdienst-medewerkers snel het gevoel dat de ander problemen over de schutting gooit. Als je echter snapt wat die ander doet, krijg je daar meer begrip voor. Dat bevordert de samenwerking.”

De Handreiking vormt tevens een leidraad voor huisartsen en triagisten in de HAP’s over wat te doen wanneer ze een patiënt met psychische klachten aan de telefoon of op de post krijgen. “Wat doe je als zich een verwarde patiënt op de HAP meldt? Welke afwegingen maak je dan? Wat kun je als huisarts zelf, wanneer vraag je telefonisch consult bij de crisisdienst, wanneer verwijs je? In de Handreiking staan inspirerende voorbeelden over hoe je dat met elkaar kunt aanpakken. Het zijn concrete praktijkvoorbeelden, gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van patiënten, en professionals werkzaam op de HAP en in de acute ggz.”

Kader en eisen kwaliteit
Huisartsen en HAP’s hebben behoefte aan zo’n Handreiking, weet Scholl. “De ggz wordt steeds ambulanter en het aantal ggz-instellingen blijft krimpen. In de afgelopen jaren zijn de HAP-medewerkers daardoor steeds meer patiënten met psychische problemen gaan zien. Huisartsen zitten vaak met de handen in het haar over wat ze met deze groep kunnen doen. We hopen dat deze Handreiking daarbij kan helpen.”

Auteur: Michel van Dijk

Download hier het hele artikel.