Wat anderen zeggen over Woudschoten…

De huisartsen hebben twee kerntaken benoemd tijdens de Woudschoten Conferentie. Ten eerste moeten ze zich blijven onderscheiden als medisch professional. Ten tweede willen ze als generalist veel betekenen voor de patiënt, maar moeten ze ook ruimte ervaren die te verwijzen. Hoe kijken anderen daartegen aan? Hieronder: één van de vijf reacties die De Eerstelijns optekende. […]

De huisartsen hebben twee kerntaken benoemd tijdens de Woudschoten Conferentie. Ten eerste moeten ze zich blijven onderscheiden als medisch professional. Ten tweede willen ze als generalist veel betekenen voor de patiënt, maar moeten ze ook ruimte ervaren die te verwijzen. Hoe kijken anderen daartegen aan? Hieronder: één van de vijf reacties die De Eerstelijns optekende.

Ervaringswerker Hans van Eeken: “Als ik de afbakening in die twee kerntaken van de huisarts zie, denk ik terug aan de dorpsdokter die alles wist van iedereen die in zijn praktijk kwam en die ook weleens gewoon op bezoek kwam voor een praatje. Maar de huisartsen van nu zijn overbelast, dus ik snap deze beweging wel.

Als ervaringswerker loop ik door wijken en heb ik op portiek- en straatniveau contact met mensen, eigenlijk vergelijkbaar met de blik die de huisarts vroeger had. Daarbij zie ik vaak mensen die slecht voor zichzelf zorgen en levensproblematiek hebben en psychische klachten. In het standaard-10-minutengesprek zullen gelet op de beperkte tijd vooral de medische klachten vooropstaan: overgewicht, rugpijn, darmklachten. Maar daarin bestaat veel te weinig ruimte voor de vraag achter de vraag.

Vanuit dat perspectief bezien, baart de terugtrekking op het medische domein mij wel zorgen en zie ik de geschetste grensafbakening als een onmachtsreflex. Alles wordt momenteel gemedicaliseerd.

Wat zou het voor veel mensen goed zijn als ze gewoon eens twintig minuten kunnen praten met een huisarts over wat ze bezighoudt. De huisarts is als enige overgebleven uit het rijtje van dokter, notaris en dominee. Als ook de huisarts nu zijn aandachtgebied versmalt, waar moeten deze mensen dan heen? Wat waardevol zou zijn, is als dan om de huisartspraktijk heen zelfhulpgroepen worden opgezet waarnaar de huisarts kan verwijzen. Die komen nog veel te weinig van de grond.”

Auteur: Frank van Wijck
Foto: Corine Zijerveld Fotografie

Download hier het hele artikel.