Community Abonneren
×

Op naar OPEN

Over dik een jaar – 1 juli 2020 – zijn zorgverleners wettelijk verplicht patiënten elektronisch inzage te bieden in hun medische gegevens. Welke stappen zijn voor de huisartsenzorg nodig op weg naar die mijlpaal? Bart Brandenburg, programmamanager OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland), beantwoordt vragen. Wat is in praktische zin het belangrijkst? “Er […]

Over dik een jaar – 1 juli 2020 – zijn zorgverleners wettelijk verplicht patiënten elektronisch inzage te bieden in hun medische gegevens. Welke stappen zijn voor de huisartsenzorg nodig op weg naar die mijlpaal? Bart Brandenburg, programmamanager OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland), beantwoordt vragen.

Wat is in praktische zin het belangrijkst?

“Er zijn aanpassingen nodig in het HIS van de praktijken. Alleen dan kun je meedoen aan OPEN. Deze aanpassingen worden landelijk georganiseerd en gefinancierd door OPEN.  Wij maken afspraken met de ICT-leveranciers en zorgen ervoor dat de huisarts de gegevens uit het HIS veilig en betrouwbaar ter beschikking kan stellen aan de patiënten die daar om vragen. De individuele huisarts hoeft niets te doen aan de techniek, op één facet na: de update van het HIS in gebruik nemen zodra zijn ICT-leverancier zegt dat deze klaar is. Vervolgens moet de online communicatie met de patiënt onderdeel worden van de werkwijze van de praktijk, en daarmee moeten huisartsen wel aan de slag gaan.”

Wat staat regionale huisartsenorganisaties te doen?

“Regionale coalities – een samenwerkingsverband van minimaal twee huisartsenorganisaties – krijgen een belangrijke rol. Zij melden zich eerst via www.open-eerstelijn.nl aan bij OPEN. Daarna kunnen ze subsidie aanvragen via de Dienst Uitvoering Subsidies van het ministerie van VWS: www.dus-i.nl. Dat laatste is mogelijk vanaf 1 juni. Met de subsidiegelden kan de regionale coalitie functioneren en worden de ICT-aanpassingen in het HIS mogelijk gemaakt. Onder een regio verstaan we een gebied waar zorg wordt verleend aan minimaal 100.000 inwoners.

Regio’s moeten zich organiseren, bedenken met welke organisaties ze optrekken, vaststellen wie binnen de regio het project gaat trekken en iedere huisarts in de regio vragen of die meedoet. Na aanmelding bij OPEN krijg je tips voor het vervolg. In het startpakket vind je bijvoorbeeld een profielschets van een regionale projectleider.”

Auteur: Gerben Stolk

Lees hier het hele artikel.