Cardiovasculaire klachten: drie lijnen, één methode

Minder mensen krijgen een CVA of moeten voor cardiovasculaire klachten naar het ziekenhuis sinds de invoering van transmurale afspraken tussen de eerste, tweede en derde lijn in Zuidoost-Brabant*.

“De zorg rondom boezemfibrilleren wás al goed, maar nu zit er een gouden randje omheen.” Dat zegt Sylvie de Jong. De cardioloog uit het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond: “De eerste, tweede en derde lijn hebben nog meer vertrouwen in elkaar gekregen.”

De Jong is een van de zorgverleners binnen het Nederlands Hart Netwerk (NHN), een samenwerkingsverband tussen de vier ziekenhuizen en vier zorggroepen in Zuidoost-Brabant. De deelnemers streven naar optimalisering van zorgkwaliteit en verlaging van zorgkosten. Dit doen ze op basis van value-based healthcare. Tot dusver is het accent gelegd op boezemfibrilleren en hartfalen, maar ook gaat aandacht uit naar coronairlijden, kleplijden en cardiovasculair risicomanagement.

Transmuraal zorgpad

Ramon van de Ven is cardioloog in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Hij zegt: “Binnen het NHN hebben huisartsen gezamenlijk zorgpaden ontwikkeld.” De Jong: “Voorheen gingen cardiologen te werk volgens een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), terwijl huisartsen zich baseerden op een NHG-richtlijn. Nu praten en handelen alle zorgverleners vanuit een transmuraal zorgpad waarin NVVC- en NHG-richtlijnen op elkaar zijn afgestemd.”

Ze vervolgt: “Cardiologen kunnen huisartsen nu beter bewustmaken van bijvoorbeeld hartfalen en boezemfibrilleren, terwijl huisartsen cardiologen helpen door de juiste patiënt op het juiste moment door te sturen naar het ziekenhuis of de zorg weer over te nemen.”

Ellen Huijbers onderschrijft dit. Zij is kaderhuisarts hart- en vaatziekten en medisch directeur van zorggroep DOH. “Dankzij de zorgpaden is nu bijvoorbeeld veel duidelijker wanneer een hartfalenpatiënt terug kan van ziekenhuis naar huisartsenpraktijk.”

Minder ziekenhuisopnamen

Wat hebben de zorgpaden ‘hartfalen en ‘boezemfibrilleren’ tot dusver opgeleverd? Huijbers:
De Jong: “Het aantal CVA’s en ziekenhuisopnamen is gedaald in de eerste zes maanden. Ook de EHRA-score is verbeterd; deze beschrijft de impact van symptomen op het dagelijks leven gedurende de perioden van boezemfibrilleren.”

  • Cremers H‐P, Hoorn C, Theunissen L, et al. Regional collaboration to improve atrial fibrillation care: Preliminary data from the Netherlands Heart Network. J Arrhythmia. 2019; ;35:604–611. https://doi.org/10.1002/joa3.12197

Auteur: Gerben Stolk