Community Abonneren
×

Nieuwe jaar: advies Gerben Klein Nulent

Het nieuwe jaar brengt een contourennota van het ministerie van VWS. Wat mag hierin niet ontbreken volgens Gerben Klein Nulent?

Nieuwe jaar

Wat is in de regio (nog meer) nodig om organisatie van (voor)zorg en ondersteuning te verbeteren en zo te voldoen aan de (toekomstige) zorgvraag? Vóór het zomerreces van 2020 brengt het kabinet hierover een contourennota uit die wordt besproken in het parlement. De Eerstelijns vraagt kenners bouwstenen aan te dragen. Een van hen is Gerben Klein Nulent, op 12 december na vijf jaar afgetreden als voorzitter KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie).

“De geneesmiddelentekorten zijn een groot knelpunt. Inmiddels heeft minister Bruins van VWS, mede op basis van input door de werkgroep geneesmiddelentekorten, gepleit voor het aanleggen van een ijzeren voorraad van vijf maanden. Dat is goed. Het zou naar verwachting 85 procent van de tijdelijke tekorten oplossen. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Ik zou nu graag zien dat VWS opdracht geeft tot een onafhankelijk onderzoek om in kaart te brengen of het realistisch is de productie vanuit India en China terug te halen naar Europa. Wat zouden bijvoorbeeld de consequenties zijn voor de kosten?

Gerben Klein Nulent
Gerben Klein Nulent

Oproep

Met het oog op de juiste zorg op de juiste plek doe ik ook een oproep. Een jaar of zes geleden is een groep – dure – geneesmiddelen overgeheveld van de eerstelijnsapotheek naar de tweede lijn. Patiënten moeten deze producten ophalen in een ziekenhuisapotheek. Een van de redenen: het idee dat ziekenhuizen beter kunnen onderhandelen dan al die individuele apothekers. En inderdaad: sindsdien zijn de prijzen gedaald. Maar dat is vooral te danken aan het uit-patent-gaan van producten. Nu is opnieuw de overheveling van een serie geneesmiddelen aan de orde.”

Nieuwe jaar

Met het oog op de contourennota in het nieuwe jaar zegt Klein Nulent: “De patiënt moet kunnen kiezen waar hij zijn product haalt, los van budgetten. En stel nu dat het klopt dat medicatie goedkoper wordt dankzij de inkoopkracht van ziekenhuizen. Dan zou je die producten onder het budget van het ziekenhuis kunnen laten vallen en het voor de patiënt mogelijk maken ze af te halen in de eerste lijn. Dát is JZOJP.” De contourennota is aangekondigd in het VWS-gedeelte van de Rijksbegroting 2020. Hier vindt u de Rijksbegroting.