Congres Abonneren
×

Bij stervensbeslissingen geeft stem van patiënt richting

Ook in tijden van corona – minder lijden rond het sterven

Bij stervensbeslissingen geeft stem van patiënt richting

Persbericht van Palliatieve Zorg Nederland

10 aanbevelingen

Patiënten zoveel mogelijk vrijwaren van onwenselijke druk door de crisis en hun omgeving. Maak nadrukkelijker gebruik van de ervaringen van patiënten en hun organisaties. En geef die een vooraanstaande plek bij de inrichting en de uitvoering van de palliatieve zorg voor de komende
tijd. Dit is een greep uit de tien aanbevelingen die aan deze materie toegewijde zorgverleners en elf hoogleraren hebben gedestilleerd uit de ervaringen in de afgelopen coronamaanden.

Onder voorzitterschap van prof. dr. Saskia Teunissen, bestuurder van Palliatieve zorg Nederland, wisselden de zorgverleners en professoren meest actuele inzichten en urgenties uit en toetsten deze bij elkaar. Snel ontsluiten van hun kennis was het doel. Dat deden ze via palliaweb.nl. Er
moet hen nu nog iets van het hart: tien aanbevelingen. Ze adresseren deze aan alle bestuurstafels in zorg, openbaar bestuur en veiligheid. Lokaal op te pakken, maar zeker ook regionaal en landelijk.

‘Zorgverleners met kennis van palliatieve zorg op het netvlies bewaken de wensen van de patiënt, zo nodig ook in relatie tot familie en behandelaars. Ze staan voor eerlijke, respectvolle en zo tijdig mogelijke informatie over belangrijke beslissingen in behandeling en zorg. Die zorgpraktijk
ondersteunen, daarbij heeft iedereen baat. Alle patiënten en naasten voorop. Daarop zijn onze aanbevelingen gericht,’ aldus Saskia Teunissen. ‘Aan iedere betrokken bestuurder in Nederland een uitnodiging om aan de uitvoering en borging ervan bij te dragen.’

De aanbevelingen puntsgewijs

  1. De stem van patiënten en hun naasten moet overal doorklinken
  2. Palliatieve zorg; ook thuis op de juiste plek
  3. Benader laatste fase van het leven net zo planmatig als geboortezorg
  4. Veerkracht beter benutten
  5. Naar een rijker aanbod aan nazorg
  6. Duurzaam voortbestaan van hospicevoorzieningen geboden
  7. Houd aandacht vast voor menswaardige laatste levensfase
  8. Pal staan voor de kwaliteit van palliatieve zorg
  9. Data verzamelen en benutten
  10. Zet nieuw elan in samenwerken in palliatieve zorg door

Goede palliatieve zorg wordt door velen uitgevoerd. Door alle zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers, geestelijk verzorgers, hulpverleners uit alle windstreken, voor alle mensen uit alle leeftijdscategorieën.

Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven. Goede behandeling van symptomen, aandacht voor levensvragen, comfort in het laatste jaar van het leven, dagen en uren voor het sterven en ondersteuning naasten. Palliatieve zorg betekent ook geen opname in ziekenhuis of op
de ic voor patiënten waarvoor deskundigen geen verbetering verwachten. Passend medisch handelen vormt ondersteuning; aandacht voor menselijke waarden, voert de boventoon.

In de coronatijd is het belang opnieuw bevestigd. Voorkom onnodig pijnlijke momenten rond het sterven. Leed afwenden of verzachten kan met goede palliatieve zorg. Door actief, planmatig én tijdig in kaart te brengen van waarden, wensen en behoeften van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten. Wanneer uitgevoerd door deskundige zorgverleners helpt dit bij het bewaken van de kwaliteit van de laatste levensfase. Het stervensproces vaart er wel bij. In de maanden vooraf én tijdens de laatste dagen voor het afscheid. Voor de nabestaanden zijn er nieuwe mogelijkheden nodig tot verwerking van verlies.

Lees hier meer Eerstelijntjes.