Event Abonneren
×

De Achterhoek bereidt zich voor op de toekomst

De Achterhoek heeft als doel de gezondste regio te worden. Geen geringe ambitie, en de betrokken partijen ontkennen dan ook niet dat er forse uitdagingen liggen om die waar te maken. Feit is wel dat ál de relevante partijen aan tafel zitten, en een groot gevoel van urgentie ervaren.

PREMIUM De Achterhoek bereidt zich voor op de toekomst
Die thematafel De Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs moet een fors formaat hebben. Het zijn immers nogal wat partijen die zijn aangeschoven om een regiobeeld te schetsen als startpunt voor een goede en slimme gezondheidszorg in de Achterhoek: zorgaanbieders, gemeenten, ondernemers, inwoners, plus zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor. Het is dan ook een serieuze zaak, stelt Rob Jaspers. Naast bestuursvoorzitter van GGNet is hij voorzitter van de thematafel De Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs, het collectief van de partijen die als doel hebben van de Achterhoek de gezondste regio van ons land te maken. De Gezondste Regio is één van de thematafels die zijn opgezet door de Achterhoek Board. Dit is het samenwerkingsverband van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden uit de Achterhoek (plus een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland), gericht op de ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek die is beschreven in de Achterhoek Visie 2030.Dat de gezondheidszorg in die economische agenda een belangrijke rol speelt is duidelijk. “De zorg staat onder druk”, zegt Jaspers. “Als we ook in de toekomst goede, tijdige en betaalbare zorg willen behouden, is doorgaan op de oude voet geen optie. In vergelijking met de rest van Nederland hebben we in de Achterhoek meer inwoners met overgewicht, neemt het aantal jongeren verhoudingsgewijs snel af en neemt het aantal inwoners met dementie in 2030 met vijftig procent toe. Logisch dus dat we met al die partijen samen in gesprek zijn gekomen. De ambitie om van de Achterhoek de gezondste regio te maken, maak je alleen samen waar.”
Verder lezen? U kunt dan hier inloggen om het gehele artikel te lezen.