Event Abonneren
×

Tolken in de zorg: ‘Mensenrecht in het geding’

Tolken in de zorg: noodzakelijk om kwaliteit te leveren. Dat zegt Simone Goosen, campagneleider ‘Taal mag toch geen obstakel zijn? Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Tolken in de zorg: ‘Mensenrecht in het geding’

Dossier: Download hier de oproep kwaliteidstandaard taalbarrières en lees hier de gehele oproep.

Een zorgverlener die zijn patiënt niet kan verstaan, is niet bij machte goede zorg te leveren. Bestuurders en managers hebben dan ook de plicht te bewerkstelligen dat een beroep kan worden gedaan op een tolk. Aldus Simone Goosen.

Toegang tot zorg

“Inmiddels wonen er in ons land bijna 2,5 miljoen mensen – arbeids- en kennismigranten, internationale studenten, vluchtelingen en hun kinderen – van wie Nederlands niet de moedertaal is. Onder hen zijn er veel patiënten met wie zorgverleners niet of niet optimaal kunnen communiceren zonder de steun van een tolk. En juist die tolk ontbreekt vaak. Daarmee is voor deze patiënten een van de mensenrechten in het geding: de toegang tot zorg.”

Openbare oproep

Dit is een passage uit de openbare oproep voor een kwaliteitsstandaard taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. Het document werd op 10 december 2019, Internationale Mensenrechtendag, bezorgd aan Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland (ZiNl). Ruim 200 personen en partijen ondertekenden het stuk, variërend van huisartsen tot een hoogleraar verloskunde en van de KNMG tot Patiëntenfederatie Nederland. Zij riepen op tot de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard en deze op de Meerjarenagenda van ZiNl te plaatsen. In de standaard zou onder meer moeten worden geformuleerd hoe op een doelmatige, patiëntgerichte manier taalbarrières in de zorg en het sociaal domein kunnen worden geslecht.

Voortouw

“Inmiddels is vanuit ZiNl het belang van onze oproep onderschreven”, zegt Simone Goosen. “ZiNl moedigt partijen aan om de huidige kwaliteitsnorm door te ontwikkelen tot een kwaliteitsstandaard die kan worden opgenomen in het register van het Zorginstituut. ZiNl is er ook duidelijk over dat wanneer het inschakelen van een tolk noodzakelijk is om goede zorg te verlenen, er rekening moet worden gehouden met de kosten ervan.”

Tolken zorg

Gezien de omvang en urgentie van het thema ‘tolken in de zorg’ wil Goosen leidinggevenden in de gezondheidszorg en het sociaal domein ertoe bewegen dat zij het mogelijk maken dat zorgverleners een tolk inzetten. “Je bent er als bestuurder of manager voor verantwoordelijk dat jouw mensen goede zorg of hulp kunnen bieden. Daarvoor schep je de randvoorwaarden, en één daarvan is het inschakelen van een tolk.” Goosen werkt voor de Johannes Wier Stichting (JWS), een onafhankelijke organisatie voor gezondheidszorg & mensenrechten. De JWS heeft het voortouw genomen bij de oproep aan de Kwaliteitsraad en in de campagne ‘Taal mag toch geen obstakel zijn? Tolken terug in de zorg alstublieft’.

Lees hier meer over dit onderwerp.