Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken gelanceerd

Landelijk klinkt de oproep ”Let een beetje op elkaar” in deze tijd van
het coronavirus. Saamhorigheid en zorgzaamheid zijn niet alleen nodig
in crisissituaties.

Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken gelanceerd

Nieuwsbericht

Wijknetwerken zijn van levensbelang voor (zorg)vragen en behoeften van bewoners. Het resultaat van het project ‘Een sterk wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs SAMEN’ bestaat uit een online toolbox voor het opbouwen, inrichten én bestendigen van een sterk wijknetwerk.

Een sterk wijknetwerk voor vitale burgers

De vitaliteit en gezondheid van burgers is gebaat bij de leefbaarheid van
een wijk of dorp met sterke netwerken. Burgers en professionals kunnen
samen met beleidsmakers en financiers in dit verband activiteiten organiseren. Het gaat om het bevorderen van welbevinden, eigen regie en gezondheid van de burgers.

Toolbox opzet wijknetwerk

De toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken biedt burgers,
vrijwilligers en (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals praktische
instrumenten en methodieken voor het opzetten van een succesvol
wijknetwerk op lokaal niveau.

Hoe ga je concreet aan de slag? De toolbox is vraaggericht opgebouwd
aan de hand van de volgende 4 fases:
1. netwerk verkennen
2. netwerk vormgeven
3. netwerk verdiepen
4. netwerk verankeren

Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Naast het stappenplan is een overzicht van tips voor succesvol
samenwerken opgenomen. Bij de instrumenten – zoals een evaluatietool
voor interprofessionele samenwerking – zijn veel inspirerende
voorbeelden, verhalen en filmpjes uit de praktijk te vinden.

Duurzame zorg: dicht bij de burgers

De toolbox brengt theorie en praktijk samen en kan bijdragen aan een
versnelling van het integraal wijkgericht samenwerken. Interprofessionele
samenwerking is nodig voor duurzame zorg.

De kennis en ervaringen die zijn opgedaan in het project ‘Een Sterk
Wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs Samen!’ vormen de
basis voor de toolbox. In dit onderzoek zijn 2 proeftuinen en 5
praktijkprojecten betrokken. De samenwerkingspartners zijn:

Het project is gefinancierd door het ministerie van VWS.

Meer weten?

Vragen of meer weten over ”Succesvol samenwerken in wijknetwerken”?
Stuur een mailbericht aan: Lectoraat.ozd@han.nl

Lees hier meer artikelen van onze partner KOH.