Community Abonneren
×

ROS’en: ‘Samen werken aan zorg en gezondheid’

De regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en) hebben een nieuwe position paper: ‘Samen werken aan zorg en gezondheid’.

ROS’en: ‘Samen werken aan zorg en gezondheid’

Vijftien ROS’en, samen heel Nederland bestrijkend, spannen zich in voor krachtige eerstelijnszorg die aansluit bij regionale kenmerken en vraagstukken. Ze leggen als onafhankelijke partij verbinding met partners als patiëntenorganisaties, kennisinstituten, andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars. Het doel: samenhangende zorg bieden in wijk en regio. Die brede samenwerking is volgens de ROS’en een must, want gezondheid zien zij breed. Het gaat niet alleen om de afwezigheid van ziekte, maar ook om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij.

Regionale behoeften

Door voortdurend te monitoren en analyseren, hebben de ROS’en de populatie van hun werkgebied goed in beeld. Afhankelijk van regionale behoeften fungeren ze als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager. Daarnaast vormen de ROS’en een verbindingsschakel tussen de regio en landelijke ontwikkelingen. Zo voeden ze regionale partijen met hun kennis over regelgeving, landelijke (beleids)ontwikkelingen en financiering. Omgekeerd zorgen ze er via het gezamenlijke ROS-netwerk voor dat regionale informatie terechtkomt op de landelijke discussietafels. En dit is slechts een greep uit de activiteiten van de ROS’en, zo maakt de position paper duidelijk.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

In de afgelopen vijftien jaar hebben de ROS’en hun bestaansrecht bewezen, meent Patrick Ernst, directeur van de Zuid-Nederlandse ROS Robuust. “In deze periode zijn veel proeftuinen, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en andere mooie initiatieven ontstaan. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Denk voor nu bijvoorbeeld aan De Juiste Zorg op de Juiste Plek, waarvoor wij samen met regionale partners regiobeelden maken. Maar ook aan digitalisering, de krappe arbeidsmarkt voor zorgmedewerkers en intensieve regionale samenwerking: binnen de eerste lijn en met andere partijen. We moeten ons als ROS’en daarom opnieuw blijven uitvinden.”

ROS’en

Hij vervolgt: “De position paper van de ROS’en geeft aan wat wij bij voorgenoemde en andere ontwikkelingen kunnen betekenen. Daarnaast merkten we dat we weer even onder de aandacht mogen brengen wie wij zijn en wat we kunnen. Zeker op landelijk niveau. Met de position paper doen we dit.”

Auteur: Noël Houben

Gerelateerde berichten