Congres Abonneren
×

De drukke huisarts: verschillen in de regio, samen schouders eronder

Toekomst huisartsenzorg Medrie regio Flevoland en KopNOP in kaart gebracht

De drukke huisarts: verschillen in de regio, samen schouders eronder

De impactanalyse huisartsenzorg Medrie regio Flevoland en KopNOP, die eind 2020 gepubliceerd is, geeft een interessant kijkje in de dagelijkse realiteit van de huisartsen. Hoe ervaren zij hun werk? Wat zijn volgens hen de meest urgente problemen en hoe zien zij de oplossingen? De conclusie van deze analyse is niet nieuw: de te verwachten hoeveelheid werk voor de huisartsen is en blijft groot. De zorgvraag kan toenemen tot 60% en dat vraagt om actie binnen het zorgnetwerk en samenwerking met de ketenpartners.

Zorgtafel

In 2019 is door de toekomstverkenner in opdracht van het Ministerie van VWS een toekomstvisie op zorg voor de inwoners van Flevoland opgesteld. Deze visie is nodig omdat het zorgaanbod door het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen (2018) was veranderd. Ook de zorgvraag zal op de korte en lange termijn veranderen. Het verkennersonderzoek heeft geleid tot de vorming van de Zorgtafel waarin onder andere provincie, gemeenten, zorgorganisaties, huisartsen, verloskundigen en een afvaardiging van patiënten is vertegenwoordigd. De Zorgtafel richt zich op de thema’s acute zorg, verloskunde en zorg voor kwetsbare groepen. Medrie heeft vanuit de Zorgtafel opdracht gekregen een impactanalyse te doen voor de huisartsenzorg. Ruth Veenvliet is als regiohuisarts van Medrie in de regio Flevoland nauw betrokken bij de impactanalyse, samen met Maaike Schnabel, die als kwartiermaker door Medrie is aangesteld voor de activiteiten rondom de Zorgtafel. Ruth Veenvliet: ”We vonden het bij de opzet van het onderzoek erg belangrijk dat het informatie en ideeën zou opleveren waar we als huisartsen en Medrie echt iets mee kunnen naar de toekomst toe.”

Werkplezier heel belangrijk

Tijdens de impactanalyse zijn statistieken uit verschillende onderzoeken aangevuld met input uit interviews met alle huisartsen in het genoemde Medrie-gebied. Ook is gesproken met andere medewerkers in de huisartsenpraktijken. Het geeft een interessant kijkje in de dagelijkse realiteit van de huisartsen. Huisartsen hebben een grote behoefte om zelf hun praktijk, het eigen bedrijf, vorm te geven. Het is de wens tot behoud van zelfstandigheid en authenticiteit, inherent aan het beroep van huisarts. Huisartsen vormen geen homogene groep en daar moet ook niet naar worden gestreefd. Werkplezier moet behouden blijven in tijden van huisartsen-schaarste. Vanuit de ideeën die in de interviews genoemd werden, is een voorzet gemaakt hoe huisartsenzorg in Medrie regio Flevoland eruit kan zien.

Niet nieuw

De conclusies van deze analyse zijn niet nieuw: de te verwachten hoeveelheid werk voor de huisartsen is en blijft groot. De zorgvraag kan toenemen tot 60% en dat vraagt om actie binnen het zorgnetwerk en samenwerking met de ketenpartners. Uit de analyse blijkt ook duidelijk dat er overeenkomsten maar ook grote verschillen zijn tussen de subregio’s: Lelystad, Dronten, Urk en Noordoostpolder/Kop van Overijssel. Hierdoor kunnen de behoeften van de huisartsen in de subregio’s anders zijn. Regiohuisarts Ruth Veenvliet is trots op het feit dat de betrokkenheid bij het onderwerp enorm groot is: “Huisartsen zijn zich bewust van de situatie, hebben ideeën en zijn bereid samen de schouders eronder te zetten. Medrie gaat samen met de huisartsen aan de slag met de uitkomsten.”

Dit is een bijdrage van Medrie.