Jane Murray Cramm benoemd tot hoogleraar

Per 1 januari 2021 is Jane Murray Cramm benoemd tot hoogleraar ‘Person-centred care’ aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De leerstoel is ingesteld bij de sectie Sociaal-Medische Wetenschappen (SMW).

Cramm_Jane_Murray

Sectieleider prof.dr. Anna Nieboer is blij dat de leerstoel Person-centred care gevestigd is bij haar sectie. “Het is een grote uitdaging om kwetsbare patiënten zorg te bieden die hun welzijn ook echt beschermt. Theorie-gestuurd en praktijkgericht onderzoek op dit terrein, maken verbeteringen in persoonsgerichte zorg mogelijk en verkleinen hopelijk de toenemende sociaal-economische gezondheidsverschillen.”

Centraal stellen welzijn patiënten

Bij person-centred care gaat het volgens Cramm om het daadwerkelijk centraal stellen van het welzijn van patiënten. Wat hebben zij nodig aan zorg en ondersteuning om hun welzijn te kunnen realiseren? Er ligt een uitdaging om die behoefte goed in kaart te kunnen brengen en dit ook te vertalen in het leveren van de juiste zorg. De nieuwe hoogleraar gaat de focus van het onderzoek naar person-centred care leggen op de meest kwetsbare groepen in de maatschappij. Voor deze groepen is het bij uitstek lastig om hun zorg – en ondersteuningsbehoefte goed in kaart te brengen. Persoonsgerichte zorg vraagt om het echt begrijpen van de zorgvraag en het leven van de patiënt. Als mensen bijvoorbeeld cognitieve problemen hebben of als sprake is van lage gezondheidsvaardigheden dan is dat heel lastig. Ook richt zij zich op de maatschappelijke uitdaging om juist deze kwetsbare patiënten zorg te bieden om hun welzijn te beschermen en de toenemende sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Richtinggevend

Het onderzoek zal inzicht bieden in de wijze waarop persoonsgerichte zorg precies bijdraagt aan het welzijn van de patiënt en zal richtinggevend zijn voor verbeteringen in de praktijk. In de periode 2021-2026 zal Cramm onderzoek doen binnen verschillende domeinen (bijv. ziekenhuizen, eerstelijnsgezondheidszorg, langdurige- en palliatieve zorg) en onder verschillende (kwetsbare) groepen (bijvoorbeeld mensen met dementie, mensen met obesitas, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, patiënten met multimorbiditeit). “De focus van zorgstelsels is nog steeds veel te beperkt. Om echt aan de behoeften van patiënten te voldoen, is een focus op algemeen welzijn nodig, breder dan alleen gezondheid en klinische uitkomsten. Mijn onderzoek heeft een belangrijk inzicht opgeleverd dat persoonsgerichte zorg cruciaal is om verdere verslechtering van het sociale en fysieke welzijn van kwetsbare patiënten te voorkomen. Deze bevindingen zijn belangrijke eerste stappen in de zoektocht naar meer persoonsgerichte zorg en daarmee gunstigere uitkomsten voor de patiënt. De leerstoel person-centred care stelt mij in staat om door te gaan met mijn werk aan dit belangrijke en boeiende onderwerp.”

Over prof.dr. Jane Murray Cramm

Jane Murray Cramm (1978) is hoopleraar persoonsgerichte zorg aan Erasmus School of Health Policy D Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jane heeft een bachelor in gezondheidswetenschappen, een master in gezondheidsmanagement en een doctoraat in socio-medische wetenschappen van de Erasmus Universiteit.

Onderzoek naar persoonsgerichte zorg en diversiteit staat binnen haar gehele carrière centraal. Ze heeft als Principal Investigator bijgedragen aan studies die verschillende grootschalige complexe interventieprogramma‘s evalueerden en heeft meer dan 125 (inter)nationale artikelen gepubliceerd.

Over ESHPM

Erasmus School of Health Policy D Management (ESHPM) is een toonaangevende faculteit voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, een pre-masteropleiding, drie masteropleidingen en postacademisch onderwijs. Daarnaast participeert ESHPM in een research master en een internationale joint degree master opleiding. De onderzoeksthema‘s van ESHPM zijn ’marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg‘ en ’bedrijfsvoering van zorgorganisaties‘.

Multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor ESHPM. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. ESHPM-onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema‘s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo worden de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Dit is een bijdrage van Erasmus University Rotterdam.