Congres Abonneren
×

Innovatiereis van een e-health proeftuin

Wie wil innoveren, ontkomt er niet aan: het inrichten van innovatieruimte zoals field labs, living labs of proeftuinen. Actieonderzoekers Koen Dortmans (HAN), Henk Schers (Radboudumc/STIELO) en Erik de Vries (HAN) delen hun ervaringen met het Field Lab Eerstelijnszorg in Nijmegen. Het is een ‘innovatiereis van een proeftuin voor e-health’ met kwesties, leermomenten en antwoorden.

Met de toenemende vergrijzing, het tekort aan zorgpersoneel en de groeiende zorgkosten, helpen zorginnovaties de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, zonder in te boeten aan kwaliteit. Maar veel zorgvernieuwing faalt uiteindelijk, daarom is (wetenschappelijk) ontwerponderzoek en betrokkenheid van eindgebruikers noodzakelijk voor succes.

Inzet van field lans

Het inzetten van field labs als missiegedreven living lab is daarvoor een hulpmiddel. Maar hoe doe je dat, het inrichten van zo’n levend laboratorium? Wat heb je allemaal nodig? En wie?

Het boek ’Van lokale commerciële test faciliteit naar regionaal living lab’ neemt je mee in deze zoektocht. De auteurs beschrijven hun innovation journey van een proeftuin voor e-health in de eerstelijnszorg waar zorggroep STIELO in nauwe samenwerking met de HAN University of Applied Sciences en het Radboudumc, werken aan impactvolle innovatie in de eerstelijnszorg.

Reisverslag én reisgids

Het boek is een reisverslag én reisgids ineen. De auteurs laten zien wat hun vertrekpunt was, hoe ze soms verdwaalden en daarop hun koers aanpasten. Ze beschrijven hun afgelegde route (zonder doodlopende afslagen te verhullen), zodat anderen, voor wie het pad bevalt of zinnig lijkt, de weg kunnen volgen. Soms plaatsen ze alleen een richtingaanwijzer: een zinvol nieuw vertrekpunt dat de auteurs zelf niet volgden.

Het reisverslag wordt afgewisseld met interviews met deelnemers aan het Field Lab Eerstelijnszorg in Nijmegen: een fysiotherapeut, een huisarts-onderzoeker, twee bestuurders, een ondernemer, tevens inwoner van Nijmegen-Noord, en twee onderzoekers van HAN en Radboudumc.

Kortom: een reisverslag relevant voor iedereen die met innovatie en proeftuinen aan de slag gaat.

Bekijk hier de digitale versie van het boek.

Over de auteurs

Dr. Koen Dortmans is senior onderzoeker Ontwerpgerichte innovatie voor energieke wijken bij het Kenniscentrum Publieke Zaak van de HAN. Met verschillende onderzoeksmethodes ontwerpt hij participatief technologische en sociale innovaties die bijdragen aan betere zorg, welzijn en duurzaamheid. Hij is vooral geïnteresseerd in hoe burgers en eindgebruikers zelf een rol kunnen nemen bij innovatie. Zijn expertise ligt bij techniekfilosofie, sociale innovatie, adoptievraagstukken en ontwerpgerichte methoden en technieken. Koen was programmamanager en actieonderzoeker tijdens het project Field Lab Eerstelijnszorg.

Dr. Henk Schers is huisarts in Huisartsenpraktijk Thermion (onderdeel van Zorggroep STIELO). Daarnaast is hij werkzaam als principal clinician en senior-onderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en als Fellow bij REshape dat op basis van co-creatie met zorgprofessionals, patiënten en anderen tot kansrijke innovaties probeert te komen. Zijn expertise betreft innovatie in de eerstelijnszorg. Henk was eindverantwoordelijk voor het project Field Lab Eerstelijnszorg.

Dr. Erik de Vries is lector Innovatie in de Publieke Sector aan de HAN. Zijn lectoraat doet onderzoek naar innovatieprocessen over de grenzen van organisaties en disciplines, innovatieprocessen rondom informatisering en sociale innovatie met design thinking. Zijn expertise ligt op het terrein van organisatiekunde, innovatieleer, informatiemanagement en participatief ontwerp en onderzoek. Erik trad op als actieonderzoeker bij het project Field Lab Eerstelijnszorg.

Dit is een bijdrage van HAN. U leest hier meer over het Field Lab Eerstelijnszorg.