Community Abonneren
×

Werk maken van een gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving voor iedereen. Schoon en veilig, beschermend tegen gezondheidsrisico’s en beweging en ontmoeting stimulerend. Dit is het doel van het een paar maanden geleden gestarte Programma Gezonde Leefomgeving, dat het RIVM en ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS uitvoeren. Tot eind 2025 is zeven miljoen euro beschikbaar voor projecten. In de uitvoering daarvan zijn de professionals in het sociaal domein een belangrijke partij.

De aandacht voor meer bewegen en gezondheidsbevordering is niet nieuw, maar het is wel begrijpelijk om daar nu via een programma een nadrukkelijke plaats in te geven aan het aspect gezonde leefomgeving. “Die speelt er immers een belangrijke rol in”, zegt programmamanager Vera Dalm. “Daarbij kan worden gedacht aan hinderende factoren als slechte luchtkwaliteit en geluidhinder en aan bevorderende factoren als een fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen. Die leefomgeving kan er ook toe bijdragen dat mensen elkaar ontmoeten, en kan dus een rol spelen in het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement.”

Kortom, de fysieke leefomgeving is van groot belang om mensen de gezonde leefomgeving te laten benutten. Tegen die achtergrond is het programma tot stand gekomen. “Bedenk hierbij dat de sociale kant en de gezondheidskant van de leefomgeving vaak slecht in omgevingsplannen worden meegenomen”, zegt Dalm. “In veel gevallen worden pas verderop in het planproces mensen betrokken die hiervan verstand hebben. Onterecht, want gezondheid moet al aan de voorkant een integraal onderdeel zijn van het planproces. Het doel van het programma is dan ook om dit te bewerkstelligen.”

Combinaties maken
De gemeenten willen wel, stelt Dalm, maar ze weten niet altijd goed wat ze moeten doen om gezondheid tot integraal onderdeel van een omgevingsplan te maken. Ze vertelt: “Moet er een fietsroute komen? Moet er een beweegroute komen voor ouderen? Allebei is goed. Maar zorg dan bij die beweegroute ook dat langs die route activiteiten worden georganiseerd. Combineer zo’n beweegroute dus met sociale activiteiten, dan krijgt die leven en betekenis. Het sociaal domein kan dus een rol spelen in die fysieke leefomgeving, maar dan moeten die professionals wel aan de voorkant van het proces worden
betrokken, zodat ze ook echt de ruimte krijgen om die activiteiten te organiseren.”

Het hele artikel lezen? Download het hier!