Community Abonneren
×

Meer Kennis

Meer Kennis is opgericht door Prof. mr. dr. Wilco Oostwouder die, naast zijn functie als advocaat bij Loyens & Loeff NV, kennis wil overdragen over voor de praktijk relevante onderwerpen onder meer op het gebied van Compliance & Governance bij zorginstellingen.

Bekijk hieronder de geplande opleidingen:

  • Jaarlijkse Summer Courses voor internationale studenten over Corporate Governance en Mergers & Aquisitions bij de Summer School van de Universiteit Utrecht

Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg

Compliance staat voor ‘verantwoord handelen’. Meer Kennis richt zich hierbij met name op zorginstellingen, waar governance, ethiek én wet- & regelgeving  samenkomen. Compliance gaat over hoe een zorginstelling veilig, integer, respectvol en correct met haar cliënten/patiënten en personeel omgaat en verantwoorde en goede zorg levert. Compliance heeft dus niet alleen betrekking op voldoen aan wet- & regelgeving, maar juist ook betrekking op normen en waarden voor gedrag binnen een organisatie. Het gaat daar bij niet alleen om kernwaarden die vermeld zijn in de missie en visie van de zorginstelling maar bijvoorbeeld ook om normen op het gebied van privacy, veiligheid, kwaliteit, ethiek, medezeggenschap en cultuur. Belangrijk voor de bepaling van wat een zorginstelling wil uitstralen, maar meer nog gaat het om het gedrag en een open en eerlijke cultuur. Na het behalen van uw diploma voor de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg  mag de merkrechtelijke beschermde aanduiding “RCOZ” achter uw naam worden geplaatst zolang u ingeschreven blijft in het zgn. RCOZ-register.

(te vinden op de website www.rcoz.nl).

Wilt u hier meer over weten dan heeft Meer Kennis de Registeropleiding Compliance Officer in de zorg, klik hier voor de volledige omschrijving.

Een opleiding met gerenommeerde experts uit de praktijk en academische wereld, waaronder advocaten van het zorgteam van ZO. Advocaten en van Nysingh Advocaten & Notarissen alsmede hoogleraren van het LUMC.  De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met LUMC Boerhaave Nascholing en ZO. advocaten. In 2024 vindt alweer de 7e editie van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg plaats onder leiding van Wilco Oostwouder.