Community Abonneren
×

Directeur-bestuurder Dokterszorg Friesland Willem Groenevelt heeft zijn overstap van de politie naar de zorg geen moment berouwd

Willem Groenevelt, Dokterszorg Friesland: Huisartsen verleiden met begrip en argumenten. Lees hier het interview.

Na een mooie 30-jarige carrière bij de politie besloot Willem Groenevelt dat het tijd was voor iets anders, iets volstrekt anders. Hij werd directeur-bestuurder van Dokterszorg Friesland. Hij heeft zijn overstap naar de zorg geen moment berouwd.

Bij de politie werken ruwweg twee typen mensen: zij die ‘blauw van binnen’ zijn, die echt roeping voelen voor het politievak. En zij die dat niet zijn. Willem Groenevelt was niet blauw van binnen, hij organiseerde liever het vangen van boeven dan dat hij ze eigenhandig in de kraag pakte. Hij begon als straatagent in de Kop van Noord-Holland, werd commissaris in Groningen, en bij zijn afscheid in 2009 gaf hij leiding aan een 460 medewerkers tellende divisie van specialistische diensten bij de Groningse politie. In zijn portefeuille zat onder andere alles wat met 24-uursparaatheid en noodhulp te maken had, van burenruzie tot en met de inzet van de mobiele eenheid bij calamiteiten.
De Dokterswacht in Friesland was destijds juist op zoek naar iemand met verbindende kwaliteiten en ervaring in 24-uursprocessen. Dat Groenevelt gewend was om te gaan met crises van allerlei aard was mooi meegenomen. Want de organisatie, een stichting, zat destijds op een dieptepunt. De Friese huisartsen zagen de verzelfstandigde Dokterswacht niet meer als ‘hun’ organisatie en er was veel oud zeer. 

Hoe won hij als buitenstaander het vertrouwen van de huisartsen in die moeilijke situatie?
‘Door heel veel te luisteren en te praten en door vaak op de werkvloer te zijn, ook in het weekend. En met een beetje geluk: de huisartsen wilden weer een organisatie die echt van hen was en dat was precies wat wij ook voor ogen hadden; in die formule vonden we elkaar.’

Groenevelt verhaalt met plezier van de nieuwe fase waarin Dokterswacht Friesland terechtkwam. De stichting werd in 2010 omgevormd tot een BV. De organisatie telt vijf huisartsenposten: Leeuwarden, Sneek, Dokkum, Drachten en Heerenveen. Ongeveer negentig procent van de huisartsen is aangesloten.

In 2012 ging de Doktersacademie van start, die scholingen verzorgt voor verschillende doelgroepen waaronder huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Vrijwel tegelijkertijd ontstonden de BV’s Doktersdiensten en Dokterspraktijk. Doktersdiensten ondersteunt bij praktijkovername, praktijkvoering en bij projecten ter versterking van de huisartsenzorg. Hulp bij beëindiging en start van huisartsenpraktijken is een belangrijk facet. ‘We hebben een overzicht van praktijken die binnen afzienbare tijd vacant komen. De plattelandsgebieden oefenen meestal niet veel aantrekkingskracht uit op jonge huisartsen. Om het risico van een huisartsentekort te ondervangen moet Friesland voor startende huisartsen de meest attractieve provincie worden.’

Een forse dadendrang, zo lijkt het. Groenevelt benadrukt dat steeds ingespeeld werd op al langer bestaande vragen naar bijvoorbeeld goede scholing en adequate ondersteuning bij de praktijkvoering. Dokterszorg Friesland biedt als holding een eerstelijnsplek voor alle activiteiten. ‘De huisartsenpost is gereguleerd, het is een zorginstelling met een eigen financieel kader. Daar wil je geen ondernemerschap in uitoefenen. Als je een bedrijf wilt neerzetten, moet je zorgen dat er een stevige financiële bodem onder ligt, verklaart Groenevelt. ‘Daarvoor zijn grotere projecten nodig.’

In 2014 kwam na overleg met de Friesland Zorgverzekeraar de module Praktijkmanagement tot stand. In deze module worden hbo-opgeleide praktijkmanagers vanuit Doktersdiensten begeleid en gedetacheerd in een samenwerkingsverband van huisartsen. ‘Friesland kent veel kleine praktijken die nog weinig samenwerken. De LHV en de zorgverzekeraar benadrukken de noodzaak van een beter georganiseerde eerste lijn. Dat begint met samenwerken. Een goedopgeleide praktijkmanager kan dat proces stimuleren.’