Community Abonneren
×

Machteld Huber: Nieuw perspectief op gezondheid daagt eerstelijns zorgverleners uit

Zingeving speelt belangrijke rol in gezondheidsbevordering. Een interview met Machteld Huber.

Het kan natuurlijk niet anders dat Machteld Huber haar nieuwe initiatief, het Institute for Positive Health, gaat onderbrengen in het Huis van de Gezondheid in Amersfoort. Haar focus ligt de komende jaren op het doorontwikkelen en implementeren van positieve gezondheid.

Machteld Huber is hot. Een zoekactie op Google levert tien pagina’s aan hits op. In de eerste helft van 2015 hield Huber meer dan zestig lezingen en presentaties. Het ging snel na haar ZonMw pareltoekenning in 2012 en nog sneller na haar promotie in 2015. Het begrip positieve gezondheid is ingeburgerd in Nederland en de ontwikkeling gaat door. Wat valt op?

Als zorgprofessionals de uitkomst zien van het onderzoek van Huber dan worden ze geconfronteerd met hun beperkte blikveld van gezondheid als “afwezigheid van ziekte”, terwijl patiënten gezondheid zien als “betrekking hebbend op het hele leven”. Wanneer je de “patiënt centraal” stelt en die brede blik respecteert, kom je bij het spinnenweb met zes pijlers voor positieve gezondheid van Huber uit.
Bij het zien van de uitkomst van Hubers onderzoek strijden ongemakkelijkheid en blijdschap om voorrang. Enerzijds is men geschokt over het eigen beperkte blikveld en heeft men vaak een andere kijk op het eigen functioneren. Anderzijds biedt het concept ook een nieuw perspectief. Een combinatie van zorg en welzijn, integrale zorg, een nieuwe ambitie en ontschotting. Het levert in de dynamische, veranderende zorg een lichtpunt op. Uitgaan van de kracht van patiënten, aansluiten; die benadering is aantrekkelijk en aanstekelijk. Vooral als Huber haar persoonlijke en werkgerelateerde ervaringen (onder andere als voormalig huisarts) passievol naar voren brengt. Je kunt er niet tegen zijn! Het lijkt een goed idee om Huber in contact te brengen met het actiecomité “Het roer moet om”.

Hoewel veel landelijke partijen en organisaties geïnteresseerd zijn, valt op dat de feitelijke initiatieven vooral in de regio’s liggen. Samenwerkingsverbanden van zorg en welzijn, gestimuleerd of gedwongen door de decentralisaties en herpositionering. Waar schotten knellen en een eenzijdige focus op een deel van de zorg of de patiënt tot onvrede leiden en om een nieuw positief elan vragen. Waar patiënten nadrukkelijk meedoen en misschien voor het eerst echt serieus worden genomen. Waar dynamiek is of moet ontstaan.