Community Abonneren
×

Zij-instromers uit tweede lijn voor versterking van de huisartsenpraktijk

SSFH start campagne: professionals uit de tweede lijn aan de slag in de huisartsenpraktijk.

Veel professionals voor wie het carrièreperspectief in de tweede lijn minder gunstig begint te worden, kunnen in principe aan de slag in de huisartsenpraktijk. Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) start een campagne om hen hiervoor te enthousiasmeren. Tegelijkertijd probeert de campagne huisartsen en eerstelijns zorgorganisaties in de huisartsenzorg aan te sporen om deze mensen stageplaatsen aan te bieden. In het belang van de continuïteit van de huisartsenzorg is dit van grote betekenis, stelt de stichting.

Waar in de huisartsenzorg sprake is van groei, is in de tweedelijnszorg juist sprake van krimp. Voor bijvoorbeeld verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal pedagogisch hulpverleners of medewerkers maatschappelijke zorg kan het dus interessant zijn hun carrière voort te zetten als praktijkondersteuner, POH-S, POH-ggz of praktijkverpleegkundige in een huisartsenpraktijk. Zeker als hun huidige werkgever op termijn geen toekomstperspectief biedt of wanneer ze zelf hun carrière een andere wending willen geven. ‘De vraag naar ondersteunend personeel in de huisartsenpraktijk zal toenemen’, zegt Anne van Riet. ‘De huisarts heeft daarom vaak meer ondersteunende professionals nodig.’ Van Riet is projectleider bij de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). SSFH heeft een sectorplan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken, en een van de deelprojecten uit dit plan betreft het opleiden van zeshonderd extra medewerkers uit andere zorgbranches waarin een personeelsoverschot is. Het gaat om 150 doktersassistenten, 200 POH-s en 250 POH-ggz.

‘Het lijkt zo simpel’, zegt Van Riet, ‘hevel dat personeel gewoon over van de tweede naar de eerste lijn, maar in de praktijk komt hier voor een potentiële kandidaat best wat bij kijken. Mensen hebben bijvoorbeeld een aanvullende opleiding nodig om in hun nieuwe functie aan de slag te kunnen. Voor een SPV’er die als POH-ggz aan de slag wil, zal dit traject kort zijn. Maar een verzorgende die doktersassistente wil worden, zal een wat langere weg moeten afleggen. Er zit ook een kostencomponent aan. Het feit dat ons project een sector plan is, betekent dat we mensen in het kader van de Asscher-gelden een tegemoetkoming in de studiekosten van achthonderd euro kunnen geven. Maar een opleiding kost al gauw vier- tot vijfduizend euro, dus je moet er echt wel voor willen gaan en een goed beeld hebben van wat je wilt gaan doen. Daarnaast zullen er ook salariële gevolgen zijn van een overstap. De kandidaten die deze overstap maken zijn dus zeer gemotiveerde mensen die graag willen werken in de huisartsenzorg.’