Community Abonneren
×

Ervaringen met TeleGGZ

Huisartsen positief over TeleGGZ als aanvulling op eigen behandeling.

Sinds de zomer van 2015 maken de huisartsen van Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS) gebruik van TeleGGZ. Onze Huisartsen, een zorggroep in de regio Arnhem die tweehonderd huisartsen telt, is er ook in 2015 mee begonnen. Hoe verliep de implementatie? Hoe ervaren huisartsen en POH’s-GGZ het werken met eHealth? En wat vinden patiënten ervan?

De Utrechtse huisartsen zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ze wilden met één systeem werken. Dit met het oog op kosten, doorontwikkeling, afstemming met ketenpartners, scholing en ondersteuning. De keuze viel op KSYOS TeleMedisch Centrum dat HIS-geïntegreerde eHealth-oplossingen biedt voor de eerste lijn. Christine Weenink, huisarts en kaderarts GGZ in Gezondheidscentrum Binnenstad in Utrecht, is een tevreden gebruiker van de digitale beslisondersteuner. “Om te beoordelen wat de patiënt mankeert, heb je het gesprek en je klinische blik als arts. Daarbij is het prettig om een beslisondersteuner te gebruiken als aanvullende diagnostiek. Bij lichamelijke klachten laat je immers ook vaak een bloedonderzoek doen, longfoto’s maken of een echo.”

De digitale beslisondersteuner biedt de mogelijkheid om bij GGZ-klachten een vragenlijst te gebruiken, die gevalideerd is in de huisartsenpraktijk. Weenink: “De patiënt kan die lijst met 63 vragen thuis eenvoudig met pc, tablet of smartphone beantwoorden. De vragen bestrijken een breed spectrum en hebben bijvoorbeeld betrekking op klachten over angst, stress, piekeren en slecht slapen. En verder kan de patiënt in eigen woorden vertellen waar hij last van heeft en waar hij aan wil werken.”

KSYOS TeleGGZ is zo ingericht dat de ingevulde vragenlijst een score oplevert op basis waarvan een indicatie wordt aangegeven. Weenink benadrukt dat ze met redenen omkleed de uitkomst kan corrigeren. “Als gezinsdokter ken ik de patiënt, ik weet bijvoorbeeld dat hij al eerder depressief was of dat hij kampt met schulden. De basis blijft het goede gesprek, geen telemodule kan het persoonlijk contact vervangen.” GGZ is een zachte materie, die zich lastig laat vatten in meetwaarden en eindtermen, aldus Weenink. “Daarom is het juist goed dat de deskundigheid van zorgverleners in de GGZ ondersteund wordt door een systeem dat helpt om zaken op een rijtje te zetten en goed na te denken: heb ik alles volledig in kaart? Dat is de meerwaarde.”

Auteur: Els van Thiel