Community Abonneren
×

Innoveren als PlusPraktijk is vraagtekens durven zetten

PlusPraktijken durven vraagtekens te zetten bij eigen werkwijze om de zorg ècht beter en goedkoper te maken

Betere kwaliteit van zorg, verbetering van de algemene gezondheid binnen een specifieke populatie en kostenbesparing. Om de kerndoelen van gezondheidsconcept Triple Aim te realiseren, startten begin 2016 tien PlusPraktijken binnen de proeftuin Mijn Zorg Oostelijk-Zuid-Limburg. Hoe anders werken deze PlusPraktijken eigenlijk? En wat zijn de resultaten tot nu toe?

De PlusPraktijk wordt beschouwd als de huisartsenpraktijk van de toekomst. Over het algemeen is het een wat groter medisch centrum dat zelfregie van patiënten stimuleert, met een doelmatige behandelwijze en een huisarts die tevens regisseur is van de eerstelijnszorg in de wijk.

Zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) coördineert, faciliteert, monitort en stuurt projecten binnen de PlusPraktijken in proeftuin Mijn Zorg Oostelijk Zuid-Limburg. Mijn Zorg is een van de regionale proeftuinen waarin zorgvragers, zorginstellingen, verzekeraars en gemeenten intensief samenwerken.

HOZL maakt ook de contracten voor de PlusPraktijken met verzekeraar CZ. “Dat werkt prettig”, merkt Bem Bruls, medisch directeur/huisarts van Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord. “Wij geven volledige transparantie over hoe we zaken aanpakken en over wat er bereikt is. Hierdoor krijgen we de ruimte en het vertrouwen om de huisartsenzorg anders en breder in te richten. Samen met HOZL, CZ en de andere coalitiepartners binnen Mijn Zorg streven we naar één doel: betere en betaalbare zorg. Oostelijk Zuid-Limburg kent veel probleemwijken en een vergrijzende populatie. Willen ouderen met complexe zorgvragen steeds langer thuis blijven wonen, dan is het noodzakelijk om eerstelijnszorg in de wijk verder te versterken en beter te organiseren.”

Vraagtekens durven zetten

De kernvraag binnen een PlusPraktijk is: wat kan de huisarts zélf doen? Projectleider Samira Guerrouj van HOZL licht toe: “HOZL stimuleert huisartsen hun werkwijze onder de loep te nemen. Onder meer via visitaties, dataverzameling en monitoring. De interventies richten zich in eerste instantie op drie domeinen: ‘doelmatig werken’, ‘patiënt empowerment’ en ‘integrale zorg in de wijk’. Daarnaast is ruimte voor eigen keuzes, zoals betere service en 24-uurs bereikbaarheid. Maar we kijken ook naar zaken als gezamenlijk inkoopbeleid. ”

“Innoveren als PlusPraktijk betekent dat je eerst met de billen bloot moet”, vertelt Luc Harings, huisarts Medisch Centrum Putstraat in Landgraaf. “Om doelmatiger te werken, moet je vraagtekens durven zetten. Bijvoorbeeld bij je eigen aanvragen voor laboratoriumdiagnostiek of verwijs- en voorschrijfgedrag. Die transparantie is in het begin best wennen, maar het wordt gauw gewoon. Je merkt dat je veel leert door het er met elkaar over te hebben.”

Auteur: Ingrid Beckers

Download het volledige artikel hier: