Community Abonneren
×

Samenwerking GezondVeluwe maakt nieuwe financiering mogelijk

Binnen GezondVeluwe sluiten huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraar partnerschappen voor ouderenzorg én financiën

Niet denken in taartpunten, maar uitgaan van het héle baksel. Niet redeneren vanuit de eigen organisatie, het eigen domein en de eigen kosten, maar vanuit het perspectief van de cliënt of inwoner en het gehele proces dat deze doorloopt. Een verhaal over het populatiegerichte programma GezondVeluwe.

Data delen, volop met elkaar communiceren en vertrouwen hebben in elkaar. Die instelling is het cruciale kenmerk van GezondVeluwe, een programma waaraan twaalf partijen met de meest uiteenlopende achtergronden zich hebben gecommitteerd. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een populatie van 150.000 Gelderlanders.

Marian Kesler en Hans Puijk van ROS Raedelijn verzorgen het programmamanagement. In de eerste periode spitst GezondVeluwe zich toe op het thema ouderen. Inmiddels gaat het om vier projecten. Puijk: “De vijf betrokken gemeenten zijn vertegenwoordigd in een bestuurlijk platform waarin wordt overlegd met bestuurders van andere organisaties. Zo zijn belangrijke partnerschappen ontstaan op het vlak van ouderenzorg en de bijbehorende financiën.”

Directeur Roland Ekkelenkamp van huisartsenorganisatie Medicamus: “De samenwerking maakt nieuwe financieringen mogelijk. De huisartsen en gemeenten hebben geld bijeengelegd om projecten te kunnen draaien. Het is een gezamenlijke kwestie; niet óf de ene partij óf de andere partij.” Wethouder Ard Kleijer van de gemeente Putten: “Het project OZO Verbindzorg, met als doel meer regie en langere zelfstandigheid van onder meer kwetsbare ouderen, wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente, huisartsen en Zilveren Kruis.”

Samen ontdekken

Kesler: “GezondVeluwe bestaat uit drie hoofdstromingen. Allereerst informatiemanagement. Iedereen meet wat hij doet en wat de effecten ervan zijn. De gegevens komen beschikbaar voor collega’s van andere organisaties. Vervolgens is er de communicatie. Via een digitaal platform delen professionals gegevens met elkaar én met inwoners. Uit dit alles vloeit voort – en dat is de derde stroming – dat partijen gezamenlijk zaken ontdekken en van daaruit kunnen innoveren.”

Ze vervolgt: “Dankzij de bundeling van onder meer eerstelijnszorg in de wijk, het sociaal domein van gemeenten en specialistische zorg uit de tweede lijn en VVT, ziet de ene partij wat er gebeurt bij de andere. Je volgt het proces als het ware via een patient journey op populatieniveau, je ziet de kosten en financieringsbronnen (Wmo, Zorgverzekeringswet, Wlz, red.) in de verschillende fases, je herkent tendensen et cetera. Dat moet eraan bijdragen dat de juiste professional wordt ingezet op de juiste plek en het juiste moment.”

De brede populatiegerichte benadering van GezondVeluwe zou ook nieuwe vormen van financiering en contractering moeten opleveren. Dat is mogelijk dankzij de betrokkenheid van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Auteur: Gerben Stolk

Download het volledige artikel hier: