Community Abonneren
×

Spelregels voor een Persoonlijke GezondheidsOmgeving

Alles over je gezondheid en welzijn achter één inlog. Dat maakt MedMij mogelijk, vertelt Dianda Veldman PatientenNL

In 2019 moet iedereen die dat wil zijn eigen gegevens kunnen inzien via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Dat is het doel van MedMij, een samenwerking van de zorgkoepels die verenigd zijn in het Informatieberaad Zorg. MedMij bouwt geen software, maar regelt met standaarden en afspraken de uitwisseling van data tussen patiënten en partijen die informatie over hen hebben. “Als een iDeal voor de zorg”, legt Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland uit.

In april 2011 verwierp de Eerste Kamer de wettelijke regeling voor een elektronisch patiëntendossier. Dat was de opmaat voor een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, dat nu vorm krijgt in MedMij, vertelt Veldman. “We vonden dat het niet zo kon zijn dat anderen wel in jouw zorgdossier kunnen kijken en jijzelf niet. Dus besloten we de alternatieven voor een landelijk patiëntendossier te onderzoeken.”

De Patiëntenfederatie beschreef in een meerjarig project de functies van en voorwaarden voor wat zij een Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) noemden. “Het PGD-kader 2020. In zo’n digitale omgeving moet je de data van je ziekenhuis, huisarts, tandarts, apotheker, fysiotherapeut enzovoort, kunnen inzien. Daarnaast moet er een mogelijkheid zijn om informatie toe te voegen, variërend van het ouderwetse operatielogboek tot eigen metingen. Daar hebben we schetsen van gemaakt en die zijn in 2015 gepresenteerd tijdens een slotsymposium. ‘Nu doorpakken’ was het thema. En dat hebben we gedaan.” het Informatieberaad Zorg – een ICT-platform van bestuurders van zorgkoepels – gaf een aantal partijen opdracht om het PGD-kader te concretiseren. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars stelden de benodigde financiën beschikbaar. De Patiëntenfederatie werd aangewezen als trekker van het project, dat nu gestalte krijgt onder de naam MedMij.

Belemmeringen oplossen

Bij de totstandkoming van het PGD-kader zijn belemmeringen benoemd die het opschalen van de vele kleine initiatieven op het gebied van eHealth verhinderen. MedMij lost die vraagstukken niet op door één groot landelijk patiëntenplatform te bouwen. “We bouwen helemaal niets”, benadrukt Dianda Veldman. “Er zijn genoeg andere partijen die dat willen en kunnen. MedMij ontwikkelt een pakket van standaarden en -afspraken dat ervoor zorgt dat portalen, zorgsystemen en apps aan elkaar gekoppeld kunnen worden en veilig informatie kunnen uitwisselen.”

De gedachte is dat patiënten straks zelf kunnen kiezen voor een aanbieder van wat inmiddels een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) is gaan heten. Als een PGO gebruikmaakt van de MedMij-standaarden, kan het alle informatiesystemen van zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, eHealth-applicaties en apps die dat ook doen, ontsluiten. Op die manier krijgt de patiënt één platform met één inlog voor alles wat met zijn zorg en gezondheid te maken heeft.

Auteur: Margriet van Lingen

Download het volledige artikel hier: