Community Abonneren
×

Masterclass eerstelijnsbestuurders in september 2019

De masterclass eerstelijnsbestuurders is multidisciplinair en kent een divers deelnemersveld. Deelnemers zijn werkzaam op strategisch niveau en hebben vaak een achtergrond als huisarts, apotheker, psycholoog of paramedicus. Of ze zijn bijvoorbeeld actief bij een zorgverzekeraar, landelijke koepel, medisch laboratorium of in de transmurale zorg, welzijnssector of gezondheidswetenschappen. In september begint de elfde masterclass. Wat is […]

De masterclass eerstelijnsbestuurders is multidisciplinair en kent een divers deelnemersveld. Deelnemers zijn werkzaam op strategisch niveau en hebben vaak een achtergrond als huisarts, apotheker, psycholoog of paramedicus. Of ze zijn bijvoorbeeld actief bij een zorgverzekeraar, landelijke koepel, medisch laboratorium of in de transmurale zorg, welzijnssector of gezondheidswetenschappen. In september begint de elfde masterclass. Wat is de toegevoegde waarde?

De dynamiek in de eerstelijnszorg is nog nooit zo groot geweest. Er zijn in het komende decennium drie belangrijke ontwikkelingen die tot een nieuwe strategische ordening leiden en die nu al impact hebben.

Deze bewegingen – arbeidsmarkt, regionalisering en technologische ontwikkelingen – grijpen ook nog eens op elkaar in en zorgen voor een fundamentele strategische herordening van de gehele gezondheidszorg. De eerstelijnszorg heeft goede basiscompetenties om hierin een belangrijke rol te spelen, maar daarvoor is stuurmanskunst noodzakelijk. Deze grote omwenteling die gaat leiden tot een nieuwe ordening: dát is wat centraal staat in de masterclass eerstelijnsbestuurders.

Het resultaat?

Het resultaat van de masterclass zijn (potentiële) bestuurders die zijn opgeleid om strategisch te kunnen opereren in een dynamische, multidisciplinaire en domein-overstijgende omgeving. Een omgeving waar maatschappelijke opgaven moeten worden vertaald naar ontwikkeling van de eigen organisatie. Door de regionalisering, arbeidsmarktkrapte en technologische ontwikkelingen wordt de ‘bestuurder van de toekomst’ op de proef gesteld. De leerervaringen uit deze multidisciplinaire masterclass hebben meerwaarde voor ‘regiobestuurders in het generalistisch domein’.

Module O&I

De zorgverzekeraars voeren geleidelijk de module organisatie en infrastructuur in. Dat betekent dat (een netwerk van) organisaties, met in elk geval de huisartsen vertegenwoordigd, op basis van een regioanalyse van de belangrijkste knelpunten tot een regionaal plan komen om de toegankelijkheid, continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid zoveel mogelijk te borgen. Dat stelt hoge eisen aan bestuurders en strategische influencers. De masterclass eerstelijnsbestuurders biedt hiervoor een solide basis, en zo komen we steeds dichter bij ons doel: gekwalificeerde en goed toegeruste regiobestuurders.

Meer informatie

De masterclass eerstelijnsbestuurders is een initiatief van de Universiteit van Tilburg (Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn) en trendwatcher eerstelijnszorg Jan Erik de Wildt MHA. Meer weten? Ga naar www.de-eerstelijns.nl/executive-masterclass-eerstelijns-bestuurders Of bel of e-mail met het secretariaat van Tranzo: 013 466 42 23, G.Gokoel@uvt.nl

Auteur: Jan Erik de Wildt

Artikel in samenwerking met Tranzo en Jan Erik de Wildt

Lees hier het hele artikel.