Community Abonneren
×

Verkiezingsboodschap: ‘Het zorghuis wankelt’

De verkiezingsboodschap van acht huisartsenorganisaties is dat het zorghuis wankelt. Daarmee willen ze richting geven aan het zorgdebat en de beleidsvorming.

Verkiezingsboodschap: ‘Het zorghuis wankelt’

Alleen met forse investeringen blijft de huisarts dicht bij de patiënt beschikbaar en het Nederlandse zorghuis in evenwicht. Dat stellen acht huisartsenorganisaties in een gezamenlijke verkiezingsboodschap richting maart 2021. Voorzitters Ella Kalsbeek van LHV en Martin Bontje van InEen lichten de boodschap toe.

Onder de noemer Houd de huisarts in de wijk zetten de huisartsenorganisaties de stijgende zorgvraag af tegen toenemende tekorten aan zorgmedewerkers en geschikte huisvesting. Ze pleiten voor voldoende opleidingsplaatsen en betaalbare huisvesting. Maar ook voor het aantrekkelijker maken van huisartsenvak en praktijkhouderschap. Dit kan door meer tijd voor de patiënt mogelijk te maken, administratieve lasten te verminderen en het inrichten van sterke regio-organisaties. Maar ook door te investeren in goede organisatie van en fatsoenlijke tarieven voor de nachtdiensten.

Meer tijd voor patiënt

“Als huisartsenorganisaties delen we veel goede voorbeelden met onze achterban”, schetst Ella Kalsbeek. “Onder andere over hoe huisartsen meer tijd kunnen maken voor patiënten die dit nodig hebben door een breed inzetbaar team, een kleinere praktijk of de juiste zorg op de juiste plek.” Martin Bontje vult aan: “Differentiëren tussen patiënten is ook belangrijk. Patiënten met relatief eenvoudige vragen zou je vaker digitaal kunnen helpen. Dan blijft er meer tijd over voor mensen met complexe zorgvragen. Voor dergelijke innovaties zijn investeringen nodig. Hierom vragen wij dan ook in onze verkiezingsboodschap.”

Regio-organisaties

Voor de regio-organisaties is eveneens adequate financiering vereist, zegt Kalsbeek. “Zij kunnen huisartsen taken uit handen nemen die meer schaalgrootte en specifieke kennis vereisen. De huisarts heeft dan meer tijd voor de individuele patiëntenzorg. Denk aan ondersteuning op het gebied van digitalisering, een regionale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken en goede afspraken maken met andere partijen in de regio. Of het helpen van huisartsen om een netwerk van zorgverleners op te zetten in de wijk.”

Verkiezingsboodschap

De verkiezingsboodschap is ondertekend door: InEen, Interfacultair Overleg Huisartsen (hoogleraren Huisartsgeneeskunde), Het Roer Moet Om, Huisartsopleiding Nederland, Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen, Nederlands Huisartsen Genootschap en Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.

Auteur: Noël Houben