PREM chronische zorg: wat de patiënt er zélf van vindt…

Hoe kunnen ketenzorgorganisaties ervaringen van patiënten met bijvoorbeeld diabetes, COPD of hart- en vaatziekten eenduidig meten? De PREM chronische zorg is een instrument dat bevalt, zo blijkt uit een pilot. De gebruiker ziet bijvoorbeeld welke onderdelen voor verbetering vatbaar zijn. Minder zorg in het ziekenhuis, meer bezoeken aan professionals in de eerste lijn. Die ontwikkeling […]

Hoe kunnen ketenzorgorganisaties ervaringen van patiënten met bijvoorbeeld diabetes, COPD of hart- en vaatziekten eenduidig meten? De PREM chronische zorg is een instrument dat bevalt, zo blijkt uit een pilot. De gebruiker ziet bijvoorbeeld welke onderdelen voor verbetering vatbaar zijn.

Minder zorg in het ziekenhuis, meer bezoeken aan professionals in de eerste lijn. Die ontwikkeling is al een tijd te zien bij patiënten met een chronische ziekte. Het zijn ketenzorganisaties die zorgprogramma’s opzetten voor deze groep, want rondom bijvoorbeeld een diabeticus kunnen heel wat professionals uit de keten nodig zijn: van huisarts tot apotheker en van diëtist tot podotherapeut.

Zorgverlener aanbevelen

Maar hoe erváren patiënten de zorg rond hun chronische aandoening? Tot dusver wordt dit niet systematisch en structureel gemeten, terwijl bijvoorbeeld patiënten(organisaties), huisartsen- en eerstelijnsorganisaties wel behoefte hebben aan een uniforme methode die goede vergelijkingen mogelijk maakt.

Daarom is de Patiënt Reported Experience Measure (PREM) chronische zorg ontwikkeld. Die behelst vragen over het meest recente contact van de patiënt met de zorgverlener, over de ervaringen met het zorgaanbod, een totaaloordeel van de patiënt en de vraag of hij de bezochte zorgverlener aanbeveelt. De PREM is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en InEen.

De ingevulde vragenlijsten geven een ketenzorgorganisatie inzicht in de onderwerpen waarvoor verbetermogelijkheden zijn. Dat is de belangrijkste conclusie uit de evaluatie die begin dit jaar is afgerond. De PREM werd bij wijze van proef uitgezet binnen twaalf ketenzorgorganisaties.

Begin van verbetering

Jan-Willem Mulder is senior adviseur patiëntenbelang bij Patiëntenfederatie Nederland. Hij zegt: “De bij ons aangesloten patiëntenorganisaties hebben behoefte aan een handige manier om patiëntervaringen inzichtelijk te maken en daarmee hun leden te ondersteunen. Wij zijn daarom blij dat is gebleken dat de PREM een ketenzorgorganisatie bijvoorbeeld laat zien dat zij op bepaalde vlakken lager scoort dan andere ketenorganisaties. Deze kennis kan het begin zijn van een verbetering. Het is ook nuttig erover te spreken met patiënten. Zo van: dit beeld is naar voren gekomen, herkent u dat en wat zouden volgens u oorzaken kunnen zijn?”

Mulder vervolgt: “Het zou mooi zijn als de lijst verder werd verfijnd. Denk bijvoorbeeld aan extra mogelijkheden voor de patiënt om zijn oordeel toe te lichten. Dat is waardevol. De betrokken partijen zullen met elkaar moeten beslissen hoe de PREM verder wordt ontwikkeld.”

Auteur: Gerben Stolk

Download hier het hele artikel