Community Abonneren
×

PREM chronische zorg

PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. De PREM chronische zorg is bedoeld voor patiënten met diabetes type 2, astma, COPD of hart- en vaatziekten (CVRM).

Patiënten en hun ervaringen: PREM chronische zorg

De lijst bestaat uit 25 vragen. Er wordt gevraagd naar een algemeen oordeel over de zorgverlener op een schaal van 1 tot 10 en naar de laatste afspraak die de patiënt had – zoals welk zorgprogramma, met wie en wanneer. Er zijn ook vragen over ervaringen met het zorgaanbod, onder andere over bejegening/communicatie, informatievoorziening, behandeling, begeleiding, nazorg of samen beslissen. Als de ondervraagde ergens ‘oneens’ of ‘helemaal oneens’ invult, krijgt hij of zij verdiepende vragen voorgelegd naar het waarom daarvan. Er is een vraag naar de zogenaamde Net Promotor Score (NPS): of patiënten de bezochte zorgverlener zouden aanbevelen. En er zijn open vragen naar achtergronden van de patiënt en naar complimenten en/of verbeterpunten.

De PREM chronische zorg is in 2018 ontwikkeld en getoetst in een pilot met twaalf ketenzorgorganisaties door InEen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De uitkomsten bleken betrouwbaar en goed bruikbaar, maar het kon nog wel iets gebruiksvriendelijker en specifieker. Een vernieuwde versie – plus werkinstructies en codeboek – is sinds februari beschikbaar via de website van InEen. De NPA gaat de vragenlijst ook aanbieden, als onderdeel van de abonnementen voor NHG-praktijkaccreditering en certificering van zorggroepen. Kijk voor de laatste stand van zaken in het digitale dossier op de website van De Eerstelijns.

Dit artikel is een kadertekst in dit artikel.