Community Abonneren
×

Leerplatform Academie Sociaal Domein

Leerplatform Academie Sociaal Domein heeft een nieuw gezicht gekregen. “Er is constant zicht op wat een deelnemer tot dan toe heeft gedaan.”

Persoonlijk contact gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de vorming van netwerken van zorg en sociaal domein. Daarnaast worden online omgevingen steeds belangrijker. Om die reden heeft de Academie Sociaal Domein een nieuw gezicht gekregen. En ook De Eerstelijns wordt door deze ontwikkeling versterkt.

De Academie Sociaal Domein is voor veel bestuurders en professionals in het sociaal domein al een bekende naam. “De Academie heeft zich ruimschoots bewezen als waardevol, geaccrediteerd nascholingsplatform voor professionals in en rond het sociaal domein”, zegt oprichter Bianca den Outer, tevens uitgever van De Eerstelijns. “Maar al voordat de coronacrisis een rem op alle vormen van real life-contact zette, begon ik mij af te vragen of de manier waarop we na- en bijscholing aanboden, wel de meest optimale was. De trainingen en cursussen waren altijd volledig live, met in de ochtend ruimte voor uitleg over het theoretisch kader en ’s middags toepassing van de opgedane kennis in de praktijk. Dat kon efficiënter, dacht ik. Een hele dag trainen is echt veel tijd voor zorgprofessionals, gelet op hun werkdruk.”

Hele jaar door lesstof

In april ging Den Outer op zoek naar een online leerplatform als alternatief. Ze kwam uit bij aNewSpring. “Op meerdere fronten de ideale partner voor voortzetting van de activiteiten van de academie in een nieuwe vorm”, vertelt ze. “Ten eerste volgen mensen er niet alleen een training, ze krijgen een lidmaatschap voor een jaar. Dit betekent dat we ze niet alleen die ene specifieke training kunnen bieden, maar dat we ze ook het hele jaar leerstof kunnen meegeven als brug om de daarmee opgedane kennis te vertalen naar de eigen werkpraktijk. Ten tweede krijgt iedere deelnemer een trainer toegewezen met wie hij één-op-één-coachingsafspraken kan maken. En ten derde toetst aNewSpring mensen ook op de theoretische kennis die deelnemers met de training hebben opgedaan, bijvoorbeeld via een toets of 360 graden-feedback of het inleveren van een opdracht. Zo is er constant zicht op wat iemand tot dan toe heeft gedaan, wat ook ruimte geeft om bij te sturen als dit laat zien dat iemand vlak voor een toets komt te staan, maar nog veel kennis tot zich moet nemen.”

Geaccrediteerd

Nagenoeg alle trainingen zijn al Registerplein- en SKJ-geaccrediteerd. “We zijn nu bezig met accreditatie voor de verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg”, zegt Den Outer. Ook is het merendeel van de trainingen goedgekeurd door ZonMw, waardoor deze passen in de verschillende bestaande programma’s.

Leerplatform

Leerplatform Academie Sociaal Domein heeft een duidelijk verband met De Eerstelijns. Den Outer: “Het lezen van artikelen geeft je een bepaald informatieniveau en daarmee context in je werk. Maar als je de kennis uit artikelen versterkt via een platform waarin je live en online ontmoetingen biedt en middelen inzet als podcasts en webcasts, creëer je een rijkere ontmoetingsplaats die veel verdergaande kennisverdieping en -deling mogelijk maakt. Dat is de weg die we met De Eerstelijns op willen. Je leest een artikel en concludeert: dit beschrijft zaken die ik in mijn eigen praktijk meemaak en waarover ik met andere professionals wil kunnen sparren. De website, de podcasts en de contactmogelijkheden die we bieden via de Academie Sociaal Domein en het congres van juni 2021 geven dan heel concreet de mogelijkheden daartoe.” De Academie Sociaal Domein is een initiatief van adviesbureau jb Lorenz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *