Community Abonneren
×

Lorenz

Lorenz richt zich als expertbureau op de ondersteuning van de publieke sector en private partijen op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden. Dat doen we in en rond het sociaal domein en op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Wij bedenken samen met onze opdrachtgevers resultaatgerichte, duurzame en praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en we helpen mee bij het implementeren. Dat doen we met een vast team van specialisten op diverse gebieden.

Wat doen we?

Strategie

We hebben specifieke kennis en expertise in huis die nodig is om strategische vraagstukken bij de kop te pakken en politiek bestuurlijk sensitieve ontwikkelingen te analyseren. Ons plezier en onze ambitie is om vanuit de complexiteit van vandaag te komen tot executie van doordachte strategieen die werken voor de toekomst. Wij worden vaak gevraagd en gevonden om organisatieoverstijgende samenwerkingsverbanden te faciliteren bij het ontwerpen van originele oplossingen en te helpen bij de implementatie daarvan. Daarbij staan we schouder aan schouder met onze opdrachtgevers.

Onderzoeken

We zijn gespecialiseerd in het combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Omdat Ervaring Telt is een methodiek van narratief onderzoek waarmee we op grote schaal verhalen ophalen en analyseren aan de hand van speciale software. Kwalitatief onderzoek combineren we zo veel mogelijk met kwantitatief onderzoek. Onze onderzoekers werken daarbij vaak samen met ons team van dataspecialisten. Door het combineren van verschillende methodieken en de inzet van verschillende instrumenten, hebben onze onderzoeken altijd een toegevoegde waarde bij het zoeken naar oplossingen.

Leren

We geloven dat we het leven van inwoners binnen onze gemeenten kunnen verbeteren als we het lerend vermogen van mensen die werkzaam zijn in en rondom het sociaal domein, de zorg en het veiligheidsdomein een impuls geven en kunnen versnellen.Dat doen we door kennis collectief te maken en mensen op hun vaardigheden uit te dagen. Met de Academie Sociaal Domein hebben we een platform waar ‘game changers’ kennis en inzichten met elkaar kunnen delen. Op die manier maken we samen meer impact.

Onze trainers zijn gepokt en gemazeld en hebben ruime ervaring met trainen, kennisoverdracht en het stimuleren van gedragsverandering. We werken samen met hoogopgeleide specialistische partners en ervaringsdeskundigen.

We hebben de kennis in huis die nodig is om organisaties, medewerkers en maatschappelijke partners van onze opdrachtgevers verder te helpen ontwikkelen.

Data

Ons datateam ontsluit gevalideerde data en kengetallen op maat voor diverse maatschappelijk relevante thema’s. Wij hebben diverse scans met relevante kengetallen die helpen bij het helder krijgen van de omvang en feitelijkheid van maatschappelijke vraagstukken. De presentatie van de data is daarbij zodanig geschikt gemaakt dat zij bij uitstek kunnen dienen als gespreksinstrument. Zodat partijen kunnen komen tot goede duiding en samen scherp kunnen stellen wat de gezamenlijke maatschappelijke opgave of probleemstelling is. Om vervolgens te komen tot duiding en analyse en concrete oplosssingsrichtingen. Van daaruit zijn de toepassingsmogelijkheden breed toepasbaar: onze data-analyses kunnen dienen om te komen tot verantwoording, maar kunnen ook ingezet worden als analysemodel voor het tot stand brengen van (organisatieoverstijgende) samenwerkingsarrangementen.

Uitgever

Lorenz is uitgever van het tijdschrift De Eerstelijns, het platform voor Strategie en Innovatie. We zien dat de eerstelijnszorg sterk in beweging is en dat het sociaal domein een steeds sterkere positie verwerft binnen de organisatie van de eerstelijns. Tegelijkertijd zien we substitutie vanuit de derde lijn steeds verder vorm krijgen. Met de uitgeverij-activiteiten van De Eerstelijns verbindt jb Lorenz de verschillende zorgwerelden met elkaar.

Neem hier contact met ons op.