Community Abonneren
×

Titel: Top-10 eerstelijnsgezondheidszorg 2019

De top-10 van de meest gelezen artikelen over de eerstelijnsgezondheidszorg in 2019 maakt duidelijk wat lééft onder bezoekers van deze site.

Top 3

1. Eerstelijns diagnostiek op zoek naar nieuw evenwicht

De eerstelijns diagnostiek gaat er anders uitzien. VGZ is de eerste zorgverzekeraar die concrete stappen zet om dit te bereiken, maar ook Zilveren Kruis, CZ en Menzis zijn plannen aan het ontwikkelen. Zorgaanbieders in de eerste lijn en diagnostische centra kijken met gemengde gevoelens naar de ontwikkelingen. Ze onderschrijven de noodzaak tot verandering, maar vragen zich af wat de gevolgen zullen zijn.

VGZ heeft een flinke steen in de vijver gegooid met haar nieuwe beleid voor de eerstelijns diagnostiek. Ook de andere zorgverzekeraars roeren zich op dit dossier. De gevolgen voor de aanbieders kunnen groot zijn.

Het veld van de eerstelijns diagnostiek zal er in de toekomst heel anders uitzien dan iedereen die er nu mee te maken heeft gewend is. De meest concrete aanzet hiertoe komt van zorgverzekeraar VGZ. Maar ook CZ heeft concrete veranderplannen. Zilveren Kruis laat weten bezig te zijn met het inkoopbeleid op het gebied van de eerstelijns diagnostiek voor 2021. En Menzis kondigt aan dat het in gesprek gaat met betrokken partijen in de regio. De grootste gemene deler in hun redenen hiervoor: het veld is versnipperd, er is sprake van overcapaciteit en de patiënt moet, als hij met ziekenhuiszorg te maken krijgt, te vaak lijdzaam ondergaan dat diagnostisch onderzoek dat al in de eerste lijn is gedaan nog eens dunnetjes wordt overgedaan.

Lees hier het hele artikel.

eerstelijns diagnostiek

2. Thuistest voorkomt onnodige verwijzingen naar ziekenhuis

Een pilot met een nieuwe thuistestkit voor chronische buikpijnklachten heeft veelbelovende resultaten opgeleverd bij huisartsenpraktijken in de omgeving van Ede. Huisartsen hebben 53% minder patiënten verwezen naar het ziekenhuis dan ze anders zouden hebben gedaan. Een grootschalig implementatieonderzoek moet nu de weg vrijmaken voor landelijke toepassing.
Een nieuwe thuistestkit voor chronische buikpijnklachten kan het aantal (onnodige) verwijzingen naar het ziekenhuis met meer dan de helft verminderen. Bovendien is betere, snellere en goedkopere behandeling mogelijk. Dat blijkt uit een pilot bij huisartsenpraktijken in de omgeving van Ede.

Lees hier het hele artikel.

3. Aan het vak ligt het niet

Het merendeel van de huisartsen-waarnemers wil beslist praktijkhouder worden, maar nog niet direct na het voltooien van de opleiding. Begrijpelijk, maar ook een probleem in een situatie waarin toch al sprake is van een huisartsentekort en waarin praktijkhouders de diensten niet meer gevuld krijgen. Een longread over waarneming, praktijkhouderschap en opvolging.

Gek word je ervan. Gek! Tjonge, waarom wil er niemand meer huisarts-praktijkhouder meer worden?
Tweet van Bart Bruijn

Lees hier het hele artikel.

4. Pauline Gransier: “In het dagelijks leven zijn wij onzichtbaar”

Zolang inclusie nog geen feit is, zijn mensen met een handicap in het dagelijks leven onzichtbaar. Om dit te veranderen moet niet worden uitgegaan van het medisch maar van het sociaal model, stelt Pauline Gransier.

Pauline Gransier is een optimistisch mens, maar ze voelt zich soms wel machteloos door alle obstakels die ze ondervindt vanwege het feit dat ze rolstoelafhankelijk en slechthorend is. Mensen met een handicap zouden niet vanuit het medisch, maar het sociaal denkkader moeten worden benaderd, vindt ze. Dat zou uiteindelijk de hele samenleving ten goede komen.

Lees hier het hele artikel.

5. Positieve Gezondheid: bewoners aan zet

Positieve Gezondheid is een concept waarmee steeds vaker bewoners op de proppen komen of waarvan zij de belangrijkste uitvoerders zijn.

Het zijn lang niet alleen zorgorganisaties die de aanzet geven tot Positieve Gezondheid in een wijk of regio. Neem de gemeente Texel. In 2016 kreeg Katrijn van der Vlerk een telefoontje dat haar zou betrekken bij een mooi avontuur. De regiomanager Texel van vvt-organisatie Omring werd gebeld door een vertegenwoordiger van de door eilandbewoners opgezette zorgcoöperatie Texel Samen Beter: https://www.texelsamenbeter.nl/. Kon zij komen praten over ideeën van de coöperatie?

Lees hier het hele artikel.

Positieve Gezondheid

6. De zorg is slechts het vertrekpunt voor NLBeter

De nieuwe politieke partij NLBeter is opgezet door zorgprofessionals en zorg heeft ook een belangrijke plaats in het programma van de partij. Maar NLBeter een one issue partij noemen is beslist onterecht, stelt initiatiefnemer Ronald Mann. Het kernthema is duurzaamheid.

Nee, NLBeter is geen one issue partij die zich alleen bekommert over gezondheidszorg, stelt initiatiefnemer Ronald Mann. Zorg, onderwijs, politie en justitie zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En het vraagt om een radicale maatschappelijke en economische verandering om daar uit te komen en de weg vrij te maken voor een duurzame toekomst van de publieke zaak.

Lees hier het hele artikel.

NLBeter

7. Regionale ict-visie ontwikkelen

Vanuit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg is vijftig miljoen euro beschikbaar voor regionale ict-plannen in zorggroepen en huisartsenpraktijken. Hoe stel je zo’n plan op, hoe zorg je voor voldoende kennis en kunde, en hoe motiveer je de gemiddelde huisarts om hierin te investeren?

Huisartsenorganisatie Medrie werkt hard aan een regionale ict-visie voor alle 280 bij haar aangesloten huisartsenpraktijken. “We willen dat mede aansturen vanuit een platform van huisartsen die ict-minded zijn”, zegt bestuursvoorzitter Philip van Klaveren.

“We hopen dat dit platform het mandaat krijgt van alle huisartsen om deze visie verder te ontwikkelen. Draagvlak krijgen van de huisartsen is daarom momenteel onze voornaamste opdracht, zonder dat bereiken we niets. Negentig procent van de huisartsen wil gewoon op een goede manier met ict kunnen werken, laagdrempelig en toegankelijk. We moeten onze ict-plannen dus baseren op de vragen vanuit het primaire werkproces: wat hebben de huisarts en praktijkondersteuner nodig, en ook: wat heeft de patiënt nodig? Dat moet het vertrekpunt zijn, anders gaat het niet lukken.”

Lees hier het hele artikel.

8. Uniek: POH-ggz-spoed

Als de POH-ggz een schot in de roos is binnen de huisartsenpraktijk overdag, waarom wordt dan buiten kantooruren niet soortgelijke zorgverlening geboden op de HAP?

Volgens Inge Kramer en Jantinus Veenstra was dit een ‘missing link’. Daarom schreven de twee een zorgvernieuwingsplan. Zo tekenden ze drie jaar geleden voor een landelijke primeur: POH’s-ggz-spoed tijdens weekeinden en feestdagen, in de huisartsenposten van Zuid-Kennemerland. Verschillende HAP’s hebben zich sindsdien bij hen gemeld. Dankzij subsidie van ZonMw konden Kramer en Veenstra een implementatieplan opstellen en zijn ze de nieuwe werkwijze aan het introduceren bij vijf HAP’s.

Lees hier het hele artikel.

9. Ketenzorg vraagt om een persoonsgerichte, geïntegreerde benadering

De zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen hebben hun waarde bewezen, maar steeds meer worden ook de beperkingen ervan ervaren. Het is tijd voor doorontwikkeling van standaard zorg naar persoonsgerichte zorg, die aandacht besteedt aan de specifieke aandoening(en) van een patiënt in het perspectief van de persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren. Deze conclusie kwam naar voren uit de themabijeenkomst over de integratie van chronische zorgprogramma’s van InEen (8 oktober in Baarn).

Het begrip ketenzorg is uit onze hedendaagse zorg niet meer weg te denken. Toenmalig minister van VWS Ab Klink maakte in 2008 al duidelijk waarom het zo’n belangrijk onderwerp is. Ketenzorg is bittere noodzaak, stelde hij, om de groeiende stroom chronisch zieken de juiste zorg te kunnen bieden. Deze mensen hebben multidisciplinaire zorg nodig en de samenwerking tussen zorgaanbieders die hiervoor de basis vormt, schoot tekort. De zorg zoals die werd geboden, was te duur en werd te vaak vanuit de tweede lijn aangeboden. “Dus ontstond het idee de zorgaanbieders verantwoordelijkheid te geven voor het ontwikkelen van ketenzorg, wat leidde tot zorggroepen”, vertelde dagvoorzitter Maarten Klomp, bestuurder van InEen. “Dit begon met diabeteszorg en dat is goed verlopen. De substitutie van zorg van tweede lijn naar de eerste lijn komt voorzichtig op gang, maar de patiënten zijn wel veel beter in beeld gebracht, en waar eerst zestig procent zorg conform de richtlijn kreeg is dit nu 85 procent. De POH’er heeft in dit traject een grote rol gespeeld om tot een protocollaire aanpak in de zorgverlening te komen. De zorggroepen hebben dit ondersteund en er richting aan gegeven.”

Lees hier het hele artikel.

Ketenzorg

10. Door betere basisfinanciering huisartsenzorg meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt vraagt om betere benutting van het beschikbare budget in segment 1.

Een belangrijke doelstelling uit het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg is om meer tijd voor de patiënt te hebben. Nu gaat teveel tijd en aandacht uit naar de vrij onderhandelbare segmenten, met name segment 3. Omdat de huisarts zijn tijd maar één keer kan besteden, zal dit – paradoxaal genoeg – ten koste gaan van de tijd die hij voor patiëntenzorg heeft ingeruimd. Voor meer tijd voor de patiënt zou het beschikbare budget beter benut moeten worden in segment 1, de basisfinanciering huisartsenzorg.

Lees hier het hele artikel.

huisartsenzorg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *