Community Abonneren
×

Top-10 eerstelijnsgezondheidszorg afgelopen tien jaar

De top-10 van meest gelezen artikelen over de eerstelijnsgezondheidszorg sinds de lancering van deze site? Bekijk de hoogtepunten tussen 2009 en eind 2019.

Top 3

1. Eerstelijns diagnostiek op zoek naar nieuw evenwicht

November 2019

De eerstelijns diagnostiek gaat er anders uitzien. VGZ is de eerste zorgverzekeraar die concrete stappen zet om dit te bereiken, maar ook Zilveren Kruis, CZ en Menzis zijn plannen aan het ontwikkelen. Zorgaanbieders in de eerste lijn en diagnostische centra kijken met gemengde gevoelens naar de ontwikkelingen. Ze onderschrijven de noodzaak tot verandering, maar vragen zich af wat de gevolgen zullen zijn.
VGZ heeft een flinke steen in de vijver gegooid met haar nieuwe beleid voor de eerstelijns diagnostiek. Ook de andere zorgverzekeraars roeren zich op dit dossier. De gevolgen voor de aanbieders kunnen groot zijn.
Het veld van de eerstelijns diagnostiek zal er in de toekomst heel anders uitzien dan iedereen die er nu mee te maken heeft gewend is. De meest concrete aanzet hiertoe komt van zorgverzekeraar VGZ. Maar ook CZ heeft concrete veranderplannen. Zilveren Kruis laat weten bezig te zijn met het inkoopbeleid op het gebied van de eerstelijns diagnostiek voor 2021. En Menzis kondigt aan dat het in gesprek gaat met betrokken partijen in de regio. De grootste gemene deler in hun redenen hiervoor: het veld is versnipperd, er is sprake van overcapaciteit en de patiënt moet, als hij met ziekenhuiszorg te maken krijgt, te vaak lijdzaam ondergaan dat diagnostisch onderzoek dat al in de eerste lijn is gedaan nog eens dunnetjes wordt overgedaan.

Lees hier het hele artikel.

eerstelijns diagnostiek

2.Behandeling van psychische problemen in huisartsenpraktijk en basis-ggz

Januari 2015

Trimbos: Vernieuwde zorgpaden psychische problemen eerstelijns nu in overeenstemming met actuele ontwikkelingen.

Recent zijn de zorgpaden voor psychische problemen die vaak voorkomen in de huisartsenpraktijk vernieuwd. Ze zijn meer in overeenstemming gebracht met de ggz-veranderingen en de laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. Dit artikel geeft een overzicht van de uitgangspunten en belangrijkste kenmerken van de vernieuwde paden.

In de brochure “Bouwstenen voor zorgpaden in de basis-ggz” staan de zorgpaden voor depressie, angst, problematisch alcoholgebruik en slaapproblemen (zie www.eerstelijnsggz.nl). Recent zijn deze zorgpaden herzien. Ze zijn gebaseerd op stepped care en matched care. Stepped care betekent lichte interventies waar het kan, gevolgd door intensievere interventies waar het moet. Periodieke evaluatie is nodig om te bepalen of er sprake is van herstel. Matched care staat voor het afstemmen van de behandeling op kenmerken van de patiënt, zoals de ernst van de problematiek, mentale en sociale vaardigheden, omgevingsfactoren en wensen en behoeften van de patiënt. Belangrijk is dat de patiënt zo snel mogelijke bij de juiste hulpverlener komt en de juiste behandeling krijgt, ter voorkoming van onder- of overbehandeling.

Lees hier het hele artikel.

3.Taakverzwaring voor huisartsenzorg door concentratie spoedzorg

Juni 2014

InEen pleit in De Eerstelijns voor behoud van landelijke dekking spoedzorg, ook als er geen directe koppeling met ziekenhuis mogelijk is.
De spoedzorg in Nederland staat kwalitatief en qua doelmatigheid ter discussie. Vanaf 2013 trekken de zorgverzekeraars de regie naar zich toe om de spoedzorg te reorganiseren. Wat is de stand van zaken medio 2014 en waar treft het de eerstelijnszorg?
Om betere kwaliteit te bieden is concentratie van de spoedzorg nodig volgens Zorgverzekeraars Nederland. De huidige spoedzorg is versnipperd, waardoor de patiënten niet altijd de juiste zorg krijgen, bijvoorbeeld omdat de eerste opvang plaatsvindt door een arts in opleiding of omdat bepaalde acute aandoeningen te weinig voorkomen om routine op te bouwen, of noodzakelijke medisch-technische apparatuur en infrastructuur ontbreekt. In de ambulancewereld is het allang impliciet of expliciet beleid dat men met bepaalde aandoeningen het beste ziekenhuis in plaats van het dichtstbijzijnde ziekenhuis kiest. Voor veranderingen in de spoedzorg verwijst men vaak naar Engeland, waar al een concentratieslag heeft plaatsgevonden. Vooral het CVA-voorbeeld uit Londen komt altijd terug als de best practice.

Lees hier het hele artikel.

4.Achmea eerstelijns innovatieprijs

November 2014

De diversiteit van de inzendingen voor de innovatieprijs is groot en digitale innovatie zet door. Wie wint dit jaar de Achmea eerstelijns innovatieprijs?
Na een voorselectie heeft de jury acht inzendingen geselecteerd. De diversiteit van de inzendingen voor de innovatieprijs is groot.
Logopedisten, paramedici, huisartsen, farmacie, eerstelijns diagnostiek, zorggroep en gezondheidscentrum dingen mee naar de Achmea eerstelijns innovatieprijs. Een ding is duidelijk. De digitale innovatie zet door. Digitale communicatie en technische snufjes zetten de toon, maar ook de spirituele innovatie is aanwezig. Het publiek bepaalt de prijswinnaar. Tot 1 december 12.00 uur kan er gestemd worden via www.de-eerstelijns.nl – per e-mailadres kunt u slechts één keer stemmen. De kandidaat met de meeste unieke stemmen wint: de innovatieprijs wordt op 11 december tijdens het Eerstelijns gala uitgereikt.

Lees hier het hele artikel.

5.Veranderingen voor ziekenhuizen in 2015

Februari 2015

Veranderingen voor ziekenhuizen in 2015, en de effecten op de eerstelijnszorg. Analyse van Jan Erik de Wildt.

De Nederlandse ziekenhuizen gaan een hectisch 2015 tegemoet. Er zijn veranderingen in bekostiging, gedrag van patiënten, toenemende concurrentie; er is een krimpende productie en strakker zorginkoopbeleid van verzekeraars. Dat heeft effecten op de samenwerking met de eerstelijnszorg. Een systeemziekenhuis kan voor wat betreft de vrije artsenkeuze rekenen op een coulantere benadering. De Eerstelijns analyseert de ontwikkelingen.

Nederlandse ziekenhuizen ondergaan in 2015 veel veranderingen. Dat heeft ook de nodige gevolgen voor de eerste lijn. Dit artikel behandelt vijf cruciale elementen daarin: beleidsveranderingen, de structuur van het ziekenhuis, bekostigings- en financieringsveranderingen in de tweede lijn, strategische ontwikkelingen, en tot slot de effecten op de eerstelijnszorg.

Lees hier het hele artikel.

6.Studentenwoning in ruil voor mantelzorg in woonzorgcentrum Humanitas

Juli 2014

Mantelzorg in ruil voor studentenwoning in woonzorgcentrum Humanitas: pionieren in wijkgerichte zorg.

Een student en een directrice van een zorgcentrum bedachten samen een concept: studentenhuisvesting in ruil voor mantelzorg. Na anderhalf jaar blijkt het concept een succes voor zowel de ouderen als de jongeren, vertellen student Onno Selbach en directrice Gea Sijpkes. Met dit concept willen ze meer en meer een centrum voor de wijk worden.

Welkom in Woon- en Zorgcentrum Humanitas in Deventer. Op de gang staat een rollator en op een tafel in een kamer ligt een breiwerkje. Maar even verderop slingeren een skateboard en een PlayStation rond. Er liggen halters en een gitaar. Want naast 160 tot 170 ouderen woont in Humanitas ook een handvol jongeren. Zij zitten hier “om niet” en “betalen” voor hun appartement door middel van zorg en vrijwilligerswerk. Onno Selbach, 25 jaar en student SPH, is een van hen. Het bevalt hem prima, hier. Als hij eens een keertje terugkomt van een flinke stapavond, dan wenst de nachtploeg hem lachend welterusten. En zijn verjaardagsfeestje viert hij hier beneden in de Taveerne.

Lees hier het hele artikel.

7.Positieve gezondheid bewoners aan zet

December 2019

Positieve Gezondheid is een concept waarmee steeds vaker bewoners op de proppen komen of waarvan zij de belangrijkste uitvoerders zijn.

Het zijn lang niet alleen zorgorganisaties die de aanzet geven tot Positieve Gezondheid in een wijk of regio. Neem de gemeente Texel. In 2016 kreeg Katrijn van der Vlerk een telefoontje dat haar zou betrekken bij een mooi avontuur. De regiomanager Texel van vvt-organisatie Omring werd gebeld door een vertegenwoordiger van de door eilandbewoners opgezette zorgcoöperatie Texel Samen Beter: https://www.texelsamenbeter.nl/. Kon zij komen praten over ideeën van de coöperatie?

Lees hier het hele artikel.

Positieve Gezondheid

8.Toekomstperspectief huisarts: aanpassen of verdwijnen!?

Februari 2016

Toekomst is er voor de huisarts die verandert in een dienstverlener die de diversiteit van patiënten (h)erkent.

De geschiedenis is duidelijk. Beroepsbeoefenaren die zich niet aanpassen aan nieuwe omstandigheden verdwijnen. Zelfs onaantastbaar gewaande functies hebben het niet gered. Hoe kan de huisarts zich staande houden in een veranderende wereld?

Een illuster rijtje: letterzetter, melkboer, rattenvanger, kolenboer, scharensliep, ijsdrager, koetsier, mijnwerker, hoorspelacteur, telegramkoerier, klompenmaker, schillenboer. De overeenkomst tussen deze beroepen? Verdwenen door de opkomst van een vorm van technologie, veranderende distributie of klantpreferenties. Vooral de technologische evolutie dendert door. Beangstigend of biedt dit juist nieuw perspectief? Wat betekent het voor de toekomst van de huisartsenzorg?

Lees hier het hele artikel.

9.Hoogleraar Jan Walburg: positieve psychologie helpt om mentaal fit te blijven

April 2014

‘Eerste lijn, ontwikkel instrumenten om basis-ggz goed uit te voeren’, zegt hoogleraar positieve psychologie Jan Walburg.

We kunnen er bewust voor zorgen dat we ook mentaal fit blijven, zegt Jan Walburg, hoogleraar positieve psychologie. Hij vindt het belangrijk dat de eerste lijn eigen instrumenten ontwikkelt om de basis-ggz uit te voeren.

We gaan naar de sportschool en eten verstandig om lichamelijk gezond te blijven. Hoe we psychisch in vorm blijven, is nauwelijks een thema. Dat verbaast Jan Walburg, voormalig bestuursvoorzitter van het Trimbos-instituut en sinds kort bijzonder hoogleraar positieve psychologie aan de Universiteit Twente.

Lees hier het hele artikel.

10.Thuistest voorkomt onnodige verwijzingen naar ziekenhuis

September 2019

Een pilot met een nieuwe thuistestkit voor chronische buikpijnklachten heeft veelbelovende resultaten opgeleverd bij huisartsenpraktijken in de omgeving van Ede. Huisartsen hebben 53% minder patiënten verwezen naar het ziekenhuis dan ze anders zouden hebben gedaan. Een grootschalig implementatieonderzoek moet nu de weg vrijmaken voor landelijke toepassing.

Een nieuwe thuistestkit voor chronische buikpijnklachten kan het aantal (onnodige) verwijzingen naar het ziekenhuis met meer dan de helft verminderen. Bovendien is betere, snellere en goedkopere behandeling mogelijk. Dat blijkt uit een pilot bij huisartsenpraktijken in de omgeving van Ede.

Lees hier het hele artikel.

thuistest darmproblemen