Community Abonneren
×

Verpleegkundig specialist of physician assistant opleiden

Een verpleegkundig specialist of physician assistant opleiden? Dat gaat gemakkelijker met de KOH-Stimuleringssubsidie.

Verpleegkundig specialist of physician assistant opleiden

In deze tijd van toenemend huisartsentekort is samenwerken met een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA) een interessante manier om de continuïteit van zorg duurzaam te waarborgen. De KOH-Stimuleringssubsidie vormt bij het zelf opleiden van deze professionals een belangrijke steun in de rug, zeggen huisartsen Peter Tichelaar en Wim Heres.

Continuïteit

“In een situatie waarin je steeds met wisselende waarnemers of tijdelijke hidha’s moet werken, verdwijnt de continuïteit”, zegt Peter Tichelaar. Hij is huisarts in Kloosterhaar, in het noordoosten van Nederland, waar het huisartsentekort nijpend is. Ook zijn collega Wim Heres, huisarts in Helmond, noemt het huisartsentekort als een belangrijke reden om voor taakherschikking te kiezen. “We hebben te maken met de inverse care law”, zegt hij. “Dokters zijn altijd daar waar ze het minst nodig zijn, in elk geval niet in Helmond aan de kant van het kanaal waar je de wijken vindt met een lage sociaaleconomische status en veel gezondheidsproblematiek.”

Het resultaat: overvolle spreekuren en weinig tijd per patiënt. En dat, constateert zowel Tichelaar als Heres, terwijl de BIG-geregistreerde VS of PA zelfstandig en zonder problemen de eenduidige standaardklachten kan zien en behandelen. Ze noemen onder meer de urologische en gynaecologische klachten, anticonceptieadviezen, KNO-klachten, gewrichtsklachten, longklachten en kleine chirurgische ingrepen.

Precies het verschil

Zelf een VS of PA opleiden betekent uiteraard investeren. De kosten gaan ook hier voor de baat uit. Denk aan de kosten voor een werkplek, apparatuur, de collegegelden, de leermiddelen en natuurlijk het salaris, want de VS of PA is in dienst van de praktijk. Behalve voor de reguliere subsidie via de hogeschool kunnen zelf-opleidende praktijken in aanmerking komen voor een aanvullende subsidie via het project van KOH. “De stimuleringssubsidie maakt precies het verschil”, stelt Heres vast. “Met deze aanvulling heb je een businesscase.”

Tichelaar vult aan: “Het belang van de subsidie begint al bij de aanvraag. Je maakt daarvoor een projectplan en het is zeer verhelderend om de kosten volgens het sjabloon van KOH systematisch op een rij te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde overlegtijd. Het geeft een realistisch beeld van wat het betekent voor de praktijk, waardoor je de opleidingsperiode van twee (VS) of tweeënhalf jaar (PA) met vertrouwen kunt beginnen.”

Verpleegkundig specialist

De stimuleringssubsidie is bestemd voor huisartsen of huisartsorganisaties die in september 2021 willen starten met het opleiden van een verpleegkundig specialist of physician assistant. Aanmelden is mogelijk tot 1 februari 2021. Hier leest u hoe de aanmelding voor het project in zijn werk gaat. Daar vindt u de criteria en de randvoorwaarden voor het aanvragen van de stimuleringssubsidie, het aanvraagformulier, hulpmiddelen voor het maken van een projectplan en heel veel informatie over de VS en PA in de huisartsenzorg. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd. U kunt ook contact zoeken met KOH via 040 231 06 20 of info@stichtingkoh.nl.

Auteur: Karen Voors