Vacatures

Vacature


Stichting Een Plus Samenwerking (www.eenplus.nl) is het eerstelijnssamenwerkingsverband van zorgprofessionals in Velp (bij Arnhem). De Stichting heeft tot doel het leveren van samenhangende gezondheidszorg, die is afgestemd op de behoeften van de inwoners van Velp en Rozendaal.
Wegens pensionering van haar huidige directeur is de Stichting op zoek naar een

directeur voor 32 uur per week

Wij zoeken:

Een directeur die de verbinder is in de organisatie. Je draagt de gezamenlijke visie uit en inspireert, verbindt en faciliteert de zorgverleners in het vormgeven van samenhangende en vernieuwende zorg. Je initieert en ondersteunt projecten om de eerstelijnszorg te verbeteren of aan te passen aan nieuwe uitdagingen. Je verbindt het eerstelijnszorgaanbod met het sociale domein, tweede en derde lijn. Je ziet en benut mogelijkheden voor het verschuiven van zorg van tweede naar eerste en van eerste naar nulde lijn. Je bent verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

Het aansturen van de organisatie:
• Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van het samenwerkingsverband Stichting Een Plus en voor de zorginhoudelijke, personele, financiële en facilitaire activiteiten, die daarvoor nodig zijn.
• Je hebt de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. • Je geeft operationele leiding aan ondersteunend personeel in dienst van de stichting (stafmedewerker en managementassistente).
• Je bereidt alle bestuursvergaderingen voor en participeert in diverse project- en werkgroepen of bijeenkomsten van samenwerkingspartners. Je zorgt voor een efficiënte en effectieve overlegstructuur.
• Je draagt zorg voor een goede financieel-administratieve organisatie en bereidt de begrotingen en jaarrekeningen voor.
• Als directeur ben je ten slotte integraal verantwoordelijk voor het functioneren van het samenwerkingsverband. Daartoe schrijf je jaarlijks een werkplan en doet daarover regelmatig verslag aan het bestuur.

Innovatie
• Je ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van zorginhoudelijke samenwerking tussen de samenwerkingspartners in de vorm van diverse multidisciplinaire projecten.
• Je initieert en faciliteert vernieuwingen die positieve effecten hebben op de quadruple aim: tevreden patiënten, gezondheidswinst, tevreden zorgverleners en doelmatigheid.

Externe representatie en relatiebeheer
• Je zorgt voor een positieve en effectieve PR en communicatie en voor goede (elektronische) informatieuitwisseling tussen betrokken partners.
• Je vertegenwoordigt en representeert de Stichting in intern en extern overleg en bij onderhandelingen met derden.
• Je zorgt voor een goede samenwerkingsrelatie met alle stakeholders, waaronder de regionale huisartsen coöperatie, de zorgverzekeraars, de patiëntenadviesraad, de gemeente, tweede en derdelijns instellingen en andere relevante netwerken en partijen.

Wij vragen:
• Academisch denk- en werkniveau
• Kennis en ervaring met het stimuleren van samenwerking tussen professionals
• Ervaring met de uitvoering van een integraal takenpakket.
• Een ondernemende en innovatieve visie
• Ervaring met strategisch denken en handelen.
• De competentie om bestuurders en professionals te ondersteunen en te enthousiasmeren
• Overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheid in samenwerkingsverbanden en in contractuele afspraken met financiers. En het vermogen om verschillende standpunten en meningen met elkaar te verbinden
• De vaardigheid om een inhoudelijk krachtige aanpak te combineren met oog voor goede menselijke relaties.
• Accuraat en effectief in schriftelijke en mondelinge communicatie.
• Kennis en ervaring in de (eerstelijns)gezondheidszorg
• Kennis en ervaring met geïntegreerde ouderenzorg strekt tot aanbeveling gezien de koploperpositie die Velp heeft in de eerstelijnsouderenzorg.

Wij bieden:
Een dynamische en veelzijdige functie in een innovatieve organisatie met bekwame en interessante zorgprofessionals, een betrokken bestuur en een actieve patiëntenadviesraad. Aanstelling geschiedt voor een periode van een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling. De directeur is flexibel beschikbaar voor vergaderingen buiten kantooruren. Salariëring conform de zwaarte van de functie.

Reageren:

Stuur je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 26 augustus 2019 per e-mail aan Lia Emons. Email: sollicitatie@eenplus.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 37 en 38 op vrijdag 13 september tussen 17.00 en 21.00 uur en op dinsdag 17 september tussen 19.00 en 21.00 uur. Wij verzoeken je hierbij met je planning rekening te houden.

Werving en selectie van de directeur vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Informatie kun je inwinnen bij de huidige directeur van 1+, mevr. Herma Barnhoorn, 06-22482544 of barnhoorn@eenplus.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Masterclass eerstelijnsbestuurders

Download de folder Executive Masterclass Eerstelijns Bestuurders

De eerstelijns gezondheidszorg verkeert in een turbulente fase. Er komt steeds meer op deze ontwikkelende bedrijfstak af en de beschikbare middelen zijn beperkt. Er is een grote behoefte aan stuurmanskunst en ondernemerschap. Aan bestuurders die inzicht hebben in geavanceerde bedrijfsvoering in (multidisciplinaire) zorggroepen, gezondheidscentra, diagnostische centra, franchise- en facilitaire organisaties. Huisartsen en multidisciplinaire bekostiging, stagnerende marktwerking, kansen en het politieke krachtenveld vragen om strategisch inzicht. Persoonsgerichte zorg, zelfmanagement en eHealth zijn vernieuwende elementen in het zorgproces. Er is behoefte aan een op de praktijkgerichte leergang die de snelle veranderingen kan duiden en een handvat biedt om goed te besturen: de Executive Masterclass Eerstelijns Bestuurders.

Actuele ontwikkelingen in het perspectief van de eerste lijn

Strategische besluitvorming in een samenleving in transitie stelt hoge eisen aan bestuurders. In de masterclass komen strategie, bekostiging, bedrijfsprocessen, governance, datamanagement, bedrijfsvoering, wet/regelgeving, macro-economische ontwikkelingen, organiseren en veranderen aan bod. Door verbreding en verdieping van de kennis, het uitwisselen in multidisciplinaire samenstelling en opbouwen van een bestuurlijk netwerk, biedt de masterclass een fundament voor strategisch functioneren.

Acht bijeenkomsten van twee dagen

De Masterclass omvat acht bijeenkomsten van twee aaneengesloten dagen met overnachting in een vergaderhotel in het centrum van het land (totaal 40 dagdelen).

Data 2019: 19 – 20 september / 17 – 18 oktober / 21 – 22 november

Data 2020: 16 – 17 januari / 19 – 20 maart / 16 – 17 april / 14 – 15 mei / 11 – 12 juni

Studiereis: woensdag 24 – zaterdag 27 juni 2020

Gekozen is voor een kortdurend programma met beperkte overhead, conform de cultuur van de eerste lijn. De kosten per deelnemer bedragen € 9.300,- (betaling in twee termijnen mogelijk); exclusief kosten voor de overnachting.

Organisatie

De Executive Masterclass Eerstelijns Bestuurders wordt georganiseerd door Tranzo, Wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg en de Eerstelijns platform voor strategie en innovatie. Programmaleiding: Jan Erik de Wildt MHA. De studiebelasting per blok bedraagt 2 uur. Er zijn twee verplichte opdrachten: een externe analyse en een interne analyse. Er is een beroepsaccreditatie voor huisartsen, verloskundigen, eerstelijns psychologen en apothekers.

De Executive Masterclass Eerstelijns Bestuurders staat geregistreerd aan het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Inschrijving in het CRKBO-register is mogelijk voor private aanbieders van kort beroepsonderwijs (instellingen) en voor zelfstandig werkende docenten.

ABN AMRO

ABNAMRO heeft als één van de grootste banken van Nederland veel kennis over de eerste en anderhalve lijnszorg. Deze kennis wordt door de Sectorspecialisten Medisch verkregen door in gesprek te gaan en te blijven met de zorgverleners, alle relevante beroeps- en brancheorganisaties en stakeholders. Zij volgen de trends en ontwikkelingen in de zorgsector en beschikken over specifieke financiële expertise op het gebied van overnames, associaties en het opzetten van gezondheidscentra. Ook ontwikkelen zij proposities op het gebied van zorginnovatie en duurzaamheid.
Zij geven vanuit actuele trendanalyses verantwoord en persoonlijk advies aan de zorgverleners. Tot slot geven de sectorspecialisten presentaties, workshops en masterclasses op maat gemaakt voor zowel de zorgverlener als partijen in de zorgsector.

Begeleiding en advies

Elke medicus wordt gekoppeld aan een adviseur. ABNAMRO begeleidt en adviseert de zorgverlener vanaf de studie en opleidingsfase, associatie en praktijkovername tot de overdracht en staking van de praktijk. Om te zorgen dat de zorgverlener snel inzicht heeft in de financieringsmogelijkheden en welke impact dit heeft op de persoonlijke financiële situatie, vraag naar de gratis QuickScan.

Ook kan iedereen terecht bij ABNAMRO voor persoonlijk financieel advies op het gebied van woninghypotheek, verzekeringen persoonlijk & zakelijk en financiële planning.
Tot slot zijn we ook graag sparringpartner voor het sociaal domein en andere partijen die werkzaam zijn in de zorgsector. Advies en begeleiding op maat dicht bij de klant.

acute zorg

Partners van De Eerstelijns

De Eerstelijns partners zijn ervaren en in de sector bekende partijen die de taal van de eerstelijnszorg kennen, die netwerken hebben in de eerstelijnszorg en die vrijwel alle vraagstukken binnen hun vakgebied beheersen. Daar waar nodig, hebben zij elkaar of andere deskundigen nabij.

Onze partners zijn koplopers met minimaal 5 tot 10 jaar ervaring in de eerstelijnszorg en bewezen expertise. Steeds meer vraagstukken zijn specifiek en komen voor de gemiddelde eerstelijns zorgaanbieder of bestuurder zelden voor. Dan zoek je een betrouwbare deskundige (eerstelijns) partner. De Eerstelijns heeft die selectie voor u al gemaakt. De Eerstelijns partners staan voor u klaar!