KOH

KOH is hét kenniscentrum op het gebied van geaccrediteerde nascholing en taakherschikking in de eerste lijn. Wij willen goede zorg voor patiënten, zorg die toegankelijk is en betaalbaar blijft. Zorg voor patiënten door deskundige professionals die doen waar ze goed in zijn. Ook het Netwerk Palliatieve Zorg in Zuidoost-Brabant is bij KOH ondergebracht.

Hoe werken wij aan onze ambitie?

 • door het organiseren van nascholingen en congressen voor huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners en andere zorgverleners in de eerste lijn
 • door aan huisartsen, koepelorganisaties, overheid en anderen te laten zien hoe taakherschikking kan zorgen dat de patiënt op het juiste moment van de juiste zorgverlener de juiste zorg krijgt.
 • door in de palliatieve zorg zorgorganisaties en professionals uit Zuidoost-Brabant bij elkaar te brengen zodat ze samen nog betere zorg kunnen geven aan mensen in de palliatieve fase

Dat doen we samen met u

Een sterke eerste lijn krijgen we alleen door het sámen te doen. Wij betrekken professionals zoveel mogelijk bij onze activiteiten. Voor en door, dat staat bij KOH hoog in het vaandel. Of het nu gaat om nascholing, taakherschikking of palliatieve zorg. Wij luisteren naar onze doelgroepen om te weten wat hen beweegt. Maar wij werken ook samen met organisaties zoals huisartsenposten, zorggroepen, opleidingen, koepelorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid.

Zomerspecial

In deze periode is of gaat vrijwel iedereen met vakantie, dit geldt ook de zorgprofessionals in de eerste lijn. Maar als ze terugkeren naar hun werk, wat is dan hun belangrijkste agendapunt voor die eerstelijns gezondheidszorg?

Vilans

Wij zijn de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg en zorgen dat zorg beter werkt. Betere langdurende zorg, daar werken we elke dag vol passie aan.

In de eerstelijnszorg voor chronisch zieken en thuiswonende ouderen ligt de focus op gezondheid en gedrag, uitgaande van de kracht van het individu. Het accent in de eerstelijnszorg verschuift naar meer zelfredzaamheid en eigen regie. Met een integrale blik kijken we naar de actuele vraagstukken: hoe organiseren we de zorg multidisciplinair? Hoe versterken we sociale netwerken? En hoe verbinden we het medische en sociale domein? Met stappenplannen, praktijkvoorbeelden, hulpmiddelen en tips helpen we u op weg. Het doel: goede samenwerking met mantelzorgers en naasten, succesvolle eHealth-toepassingen en solide netwerken van burgerinitiatieven.

Vilans is partner van kennisplein Zorg voor Beter, kennisplatform voor de ouderenzorg (VVT en eerstelijn).

Kennisplein Zorg voor Beter

Kennisplein Zorg voor Beter biedt betrouwbare en actuele informatie die professionals in de eerstelijnszorg kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren: handreikingen, stappenplannen, instrumenten, e-learnings, online tests, kennisbundels, lesmateriaal en filmpjes.

Kennis zien we als een dynamisch begrip: informatie verzamelen, toepassen, experimenteren, de dialoog voeren, ervaringen delen en evalueren. Dit proces van leren en toepassen ondersteunen wij met ons gevarieerde aanbod van praktisch toepasbare kennisproducten en lesmateriaal. Via diverse online kanalen (nieuwsbrief, social media) verspreiden we onze kennis en halen we vragen uit de praktijk op. Via polls, feedbacktools en gebruikersonderzoek kunnen we inspelen op de steeds veranderende behoeften van onze bezoekers. Het doel is leren en verbeteren vanuit en in de praktijk, gericht op een betere kwaliteit van leven van de cliënt.

De belangrijkste thema’s op Zorg voor Beter voor de eerstelijnszorg zijn: persoonsgerichte zorg, samenwerken in de wijk, mantelzorg, zelfredzaamheid, dementie, welbevinden en levensvragen. Zorg voor Beter heeft gemiddeld 175.000 bezoekers per maand. Bezoekers waarderen de website met een 8,5 (gebruikersonderzoek 2018). Het percentage bezoekers dat werkzaam is in de extramurale ouderenzorg, waaronder ook de eerstelijnszorg, is 40%.

Gietema Wevers notarissen

Gietema Wevers notarissen heeft, als één van de weinige notariskantoren in Nederland, een grote landelijke praktijk in de gezondheidszorg, met het accent op de georganiseerde eerstelijnszorg.

Als zodanig werkt Gietema Wevers notarissen voor vele regio-organisaties, gezondheidscentra, diagnostische centra, huisartsenposten, integrale geboortezorg organisaties, ROS’en, dienstapotheken, samenwerkingsverbanden van verschillende disciplines zoals psychologen, podotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en apothekers, beroepsverenigingen en facilitaire zorgorganisaties.

Ook is het kantoor betrokken bij initiatieven waarbij partijen in de eerstelijns gezondheidszorg samenwerkingsverbanden aangaan met tweedelijns zorgorganisaties en andere partijen.

Specialisatie

Gietema Wevers notarissen is als notariskantoor gespecialiseerd in rechtspersonenrecht en vastgoedrecht. Het kantoor heeft geen gezondheidsrechtjuristen in dienst, maar in verband met de grote praktijk in de georganiseerde eerstelijnszorg heeft het kantoor wel brede kennis op het gebied van zorgspecifieke wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de branche. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Governancecode Zorg, de Wet Toelating Zorginstellingen, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (2018), de O&I-bekostiging en de Zorgfusietoets.

Nieuwsgierig naar wat Gietema Wevers notarissen voor uw organisatie kan betekenen? Het kantoor verricht onder meer de volgende werkzaamheden:

 • het begeleiden van fusies, samenvoegingen en ontvlechtingen
 • het oprichten en ontbinden van rechtspersonen
 • het opzetten en wijzigen van juridische structuren
 • het verlenen van advies inzake de keuze voor een bepaalde rechtsvorm of juridische structuur
 • het verlenen van advies inzake de bestuurlijke inrichting van organisaties (zeggenschap / governance)
 • het opzetten van structuren in verband met de aankoop en financiering van vastgoed in het kader van de realisatie van gezondheidscentra alsmede de levering van dat vastgoed

PRO Praktijkmanagement

PRO Praktijkmanagement biedt de huisartsenzorg oplossingen en ondersteuning op het gebied van management en personeel. Denk hierbij aan:

 • Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg
 • Regionale personeelsoplossingen voor huisartsenorganisaties:
  • Flexpool: flexibele personeelsoplossing voor regionale huisartsorganisaties in de eerstelijns gezondheidszorg
  • Stagepunt: het creëren van meer en betere stageplaatsen voor leerling doktersassistenten door middel van een regionale en gezamenlijke aanpak

Over PRO Groep

PRO Groep is de moederorganisatie van meerdere labels, waaronder PRO Praktijksteun en PRO Praktijkmanagement. Vanuit deze twee organisaties bieden we diensten aan met de focus op de eerstelijnszorg. Deze diensten begeven zich op het snijvlak van personeel, organisatie, educatie en de inzet van e-health. Zo zijn wij werkgever, organiseren we zorg (in de GGZ-keten), leiden we praktijkmanagers op en zoeken we naar oplossingen binnen de arbeidsmarkt.

PRO Praktijksteun

GGZ staat bij PRO Praktijksteun voor Gezamenlijk Georganiseerde Zorg. Gestart vanuit de POH-GGZ zorgverlening binnen de huisartsenzorg, biedt PRO Praktijksteun als onafhankelijke organisatie verschillende oplossingen, die bijdragen aan kwalitatief goede GGZ-zorg binnen het hele netwerk. De duurzaamheid van deze oplossingen wordt geborgd door samenwerking met regionale partners.

Tegelijkertijd vinden we het van belang dat we onze samenwerkingspartners ontzorgen. Denk hierbij aan huisartsen, POH-GGZ, andere GGZ-zorgverleners en/of gemeenten. We willen de zorgverlener zoveel mogelijk zorg laten verlenen. Wij maken dan voor hen bijvoorbeeld de afspraken met zorgverzekeraars, herkennen (proactief) vraagstukken uit de praktijk en proberen deze op te lossen waar mogelijk. Veel van de administratieve belasting kan op deze manier worden afgevangen, waardoor er meer tijd voor de zorg over blijft.

Over PRO Groep

PRO Groep is de moederorganisatie van meerdere labels, waaronder PRO Praktijksteun en PRO Praktijkmanagement. Vanuit deze twee organisaties bieden we diensten aan met de focus op de eerstelijnszorg. Deze diensten begeven zich op het snijvlak van personeel, organisatie, educatie en de inzet van e-health. Zo zijn wij werkgever, organiseren we zorg (in de GGZ-keten), leiden we praktijkmanagers op en zoeken we naar oplossingen binnen de arbeidsmarkt.